Echipa de avocați STOICA & ASOCIAȚII a dobândit o expertiză foarte bogată prin acordarea de consultanță şi de reprezentare pentru companii locale şi multinaționale din industria media şi telecomunicații, cu privire la:

 • negocierea, redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de contracte;
 • realizarea de proiecte investiționale prin analize de tip due-dilligence, care acoperă toate aspectele juridice relevante, structurarea posibilităților de finanțare, realizarea de strategii operaționale, obținerea de autorizații şi de licențe;
 • activitatea operațională curentă, pentru a asigura respectarea normelor legale interne şi europene din domeniu, dar şi a prevederilor care reglementează protecția consumatorilor: organizarea de promoții de produse sau de servicii, etichetarea şi împachetarea produselor;
 • contestarea unor decizii ale autorităților competente din sectorul media şi telecomunicații: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Consiliul Național al Audiovizualului.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică și reprezentare pentru un important operator de telecomunicații din România, în diverse litigii, legate de aspecte juridice relevante din industria telecomunicațiilor, cum ar fi: o acțiune în justiție împotriva refuzului de a păstra dreptul operatorilor de telecomunicații de a extinde unele licențe pentru utilizarea frecvențelor radio, un litigiu cu impact major asupra activității actuale de gestionare a clienților din sectorul telecomunicațiilor împotriva Autorității Române pentru Protecția Datelor, alte litigii care implică probleme juridice complexe legate de piața telecomunicațiilor, precum și aplicarea legislației UE
 • Consiliere juridică acordată unui operator major de telecomunicații, în legătură cu anumite aspecte juridice, cum ar fi: contractele pentru implementarea fibrelor optice, impactul modificărilor legislației în sectorul telecomunicațiilor pentru activitatea operatorului, cerințele legale cu impact asupra infrastructurii serviciilor de telecomunicații
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important operator telecom din România, în cadrul unui litigiu cu impact major asupra activității actuale de gestionare a clienților săi, împotriva Autorității Române pentru Protecția Datelor
 • Asistență juridică și reprezentare a unui mare operatori telecom din România, într-un litigiu inițiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care se referă la pretinse clauze abuzive
 • Asistență juridică și reprezentare a Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații, într-un litigiu cu privire la reclamațiile depuse ca urmare a emiterii unei presupuse decizii ilegale
 • Asistență juridică și reprezentare a unei mari companii de telecomunicații, într-un litigiu fiscal derivat din sancțiuni fiscale, impuse de o autoritate fiscală locală, pentru încălcarea obligației de reevaluare periodică și simultană a tuturor activelor imobiliare
 • Asistență juridică și reprezentare a unui furnizor important de infrastructură de comunicații electronice, în legătură cu probleme administrative și contencioase civile inițiate de diverși operatori de comunicații electronice
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important furnizor român de comunicații electronice mobile, într-un litigiu complex cu autoritățile fiscale române, în scopul anulării anumitor decizii de control fiscal cu impact financiar considerabil
Legal 500, ediția 2024

STOICA & ASOCIAȚII dispune de o echipă de media și telecomunicații cu experiență, care consiliază o serie de companii locale și multinaționale.

Chambers Europe, ediția 2024

STOICA & ASOCIAȚII are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image