Echipa de avocați STOICA & Asociații a dobândit o expertiză foarte bogată prin acordarea de consultanță şi de reprezentare pentru companii locale şi multinaționale din industria media şi telecomunicații, cu privire la:

 • negocierea, redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de contracte;
 • realizarea de proiecte investiționale prin analize de tip due-dilligence, care acoperă toate aspectele juridice relevante, structurarea posibilităților de finanțare, realizarea de strategii operaționale, obținerea de autorizații şi de licențe;
 • activitatea operațională curentă, pentru a asigura respectarea normelor legale interne şi europene din domeniu, dar şi a prevederilor care reglementează protecția consumatorilor: organizarea de promoții de produse sau de servicii, etichetarea şi împachetarea produselor;
 • contestarea unor decizii ale autorităților competente din sectorul media şi telecomunicații: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Consiliul Național al Audiovizualului.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică și reprezentare pentru un important operator de telecomunicații din România, în diverse litigii, legate de aspecte juridice relevante din industria telecomunicațiilor, cum ar fi: o acțiune în justiție împotriva refuzului de a păstra dreptul operatorilor de telecomunicații de a extinde unele licențe pentru utilizarea frecvențelor radio, un litigiu cu impact major asupra activității actuale de gestionare a clienților din sectorul telecomunicațiilor împotriva Autorității Române pentru Protecția Datelor, alte litigii care implică probleme juridice complexe legate de piața telecomunicațiilor, precum și aplicarea legislației UE
 • Consiliere juridică acordată unui operator major de telecomunicații, în legătură cu anumite aspecte juridice, cum ar fi: contractele pentru implementarea fibrelor optice, impactul modificărilor legislației în sectorul telecomunicațiilor pentru activitatea operatorului, cerințele legale cu impact asupra infrastructurii serviciilor de telecomunicații
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important operator telecom din România, în cadrul unui litigiu cu impact major asupra activității actuale de gestionare a clienților săi, împotriva Autorității Române pentru Protecția Datelor
 • Asistență juridică și reprezentare a unui mare operatori telecom din România, într-un litigiu inițiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care se referă la pretinse clauze abuzive
 • Asistență juridică și reprezentare a Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații, într-un litigiu cu privire la reclamațiile depuse ca urmare a emiterii unei presupuse decizii ilegale
 • Asistență juridică și reprezentare a unei mari companii de telecomunicații, într-un litigiu fiscal derivat din sancțiuni fiscale, impuse de o autoritate fiscală locală, pentru încălcarea obligației de reevaluare periodică și simultană a tuturor activelor imobiliare
 • Asistență juridică și reprezentare a unui furnizor important de infrastructură de comunicații electronice, în legătură cu probleme administrative și contencioase civile inițiate de diverși operatori de comunicații electronice
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important furnizor român de comunicații electronice mobile, într-un litigiu complex cu autoritățile fiscale române, în scopul anulării anumitor decizii de control fiscal cu impact financiar considerabil
Legal 500, ediția 2021

STOICA & Asociații are o înaltă reputație în domeniul litigiilor civile și administrative, precum și în cel al arbitrajului internațional. Baza variată de clienți a firmei, incluzând clienți din sectorul public și privat, se traduce în faptul că avocații săi au o expertiză bogată într-o tipologie largă de litigii, din cele mai importante sectoare economice.

Chambers Europe, ediția 2021

Societatea de avocați excelează în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în dosare arbitrale. Este experimentată în gestionarea cazurilor contencioase într-o varietate de sectoare, inclusiv în cel al construcțiilor, telecomunicațiilor, industriei farmaceutice și al serviciilor financiare.

image