Printr-o echipă multidisciplinară de avocați experimentați, STOICA & ASOCIAȚII asigură clienților săi – producători de produse alimentare, companii locale şi internaționale – consultanță, asistență şi reprezentare juridică într-o arie foarte largă de aspecte contencioase şi necontencioase, în probleme de drept al proprietății intelectuale, drept administrativ şi fiscal, sau de drept al concurenței.

În acest sector economic dinamic, STOICA & ASOCIAȚII oferă clienților săi consultanță, asistență şi reprezentare juridică într-o arie foarte largă de aspecte contencioase şi necontencioase, în probleme de drept al proprietății intelectuale, drept administrativ şi fiscal, sau de drept al concurenței.


Proprietate intelectuală

STOICA & ASOCIAȚII a acordat asistență juridică şi reprezentare companiilor locale şi internaționale din industria alimentară, în legătură cu o multitudine de cauze litigioase şi nelitigioase:

 • redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind drepturi de proprietate intelectuală: acorduri de licențiere sau de cesiune;
 • reprezentare în procedurile administrative/contencioase în fața Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci şi a instanțelor competente, în cauze referitoare la înregistrarea şi protecția drepturilor de proprietate intelectuală: opoziții, încălcări, cereri de anulare sau de revocare, cereri de încetare a exploatării comerciale a unui brevet sau a unui semn asemănător unei mărci înregistrate etc.;
 • asistență privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală şi realizarea managementului strategic al portofoliilor de drepturi de proprietate intelectuală;
 • pregătirea de strategii pe termen lung în legătură cu litigii din domeniul proprietății intelectuale, inclusiv în cazul infracțiunilor datorate încălcării prevederilor legale din acest domeniu de drept.
Drept administrativ şi fiscal

STOICA & ASOCIAȚII asigură asistență juridică companiilor în legătură cu accesul în piață şi cu diferite aspecte fiscale, în special cu privire la taxe vamale şi instituirea unui mecanism de protecție destinat să protejeze drepturile de proprietate intelectuală împotriva încălcărilor acestora de către competitori neloiali.

Concurența neloială

STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență şi reprezentare companiilor în fața autorităților competente şi a instanțelor de judecată, în litigii care au ca obiect concurența neloială.

Aspecte de reglementare

STOICA & ASOCIAȚII acordă clienților asistență juridică în toate aspectele de reglementare, în special în relația cu autoritățile competente: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor şi alte autorități din domeniul siguranței alimentelor. În domeniul producției alimentare, avocații de la STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică în legătură cu etichetarea şi împachetarea produselor, precum şi cu eliberarea de autorizații sanitare veterinare pentru export/comerț intracomunitar.

Dreptul concurenței

Avocații STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică şi reprezentare în fața autorităților de concurență competente care investighează fapte anticoncurențiale. De asemenea, avocații specializați în concurență din cadrul STOICA & ASOCIAȚII realizează audituri de concurență şi programe de respectare a legislației concurenței de către companii în proiecte de fuziuni şi achiziții, joint-ventures, structuri de distribuție, contracte comerciale, politici de prețuri care ridică probleme de concurență.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică şi reprezentare a unui mare producător din industria zahărului din România, într-un litigiu având ca obiect rezilierea unui contract privind construirea unei uzine de bio-gaz
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător de pe piața internațională de produse lactate, într-o serie de litigii privind anularea a unei mărci înşelătoare şi a unui desen industrial, plângeri înregistrate de unul dintre concurenții săi
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui producător important de apă minerală din România, în acțiunea în justiție introdusă de un competitor, în legătură cu presupusa publicitate înşelătoare şi comparativă
 • Asistență juridică şi reprezentare a unei importante bănci din România, în procedura de reorganizare a două societăți din industria laptelui și a produselor lactate
 • Asistență juridică acordată unei importante bănci din România, în procedura de reorganizare a unui important producător de uleiuri alimentare
 • Asistență juridică şi reprezentare a unei importante societăți din România, în legătură cu anularea contractului de concesiune asupra unui teren agricol
 • Asistență juridică acordată unei mari societăți din Spania, în achiziția participării majoritare din partea statului român într-o societate de stat din industria alimentară
 • Asistență juridică acordată unui mare producător internațional din industria alimentară, privind efectele procesului de privatizare a unei societăți țintă din România
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător de gumă de mestecat şi a distribuitorilor săi, în cererea pentru anularea deciziei Consiliului Concurenței privind o înțelegere verticală monopolistă în piața de gumă de mestecat
Legal 500, ediția 2024

Echipa „excelentă” de litigii de la STOICA & ASOCIAȚII are o experiență solidă în reprezentarea unor mari companii multinaționale, entități naționale și organisme publice în litigii din România.

Chambers Europe, ediția 2024

STOICA & ASOCIAȚII are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image