Avocații STOICA & Asociații acordă asistență juridică şi reprezentare clienților – în special, bănci comerciale şi de investiții locale şi străine, instituții financiare internaționale, IFN-uri, societăți de leasing, de asigurări, fonduri de investiții – în legătură cu probleme juridice complexe, care implică o abordare multidisciplinară:

 • structurarea de proiecte complexe: fuziuni şi achiziții, joint-ventures, privatizări, restructurări de credite neperformante, tranzacții cu portofolii de credite, recuperare de credite, împrumuturi şi acordarea altor facilități de credit;
 • desfăşurarea de operațiuni curente: factoring, forfeiting, înțelegeri de tip hedging, tranzacții cu derivative.

STOICA & Asociații acordă consultanță juridică în toate aspectele care țin de piața de capital:

 • realizarea procedurilor şi redactarea documentelor necesare listării sau delistării companiilor la Bursa de Valori din Bucureşti;
 • derularea operațiunilor pe piața de capital: pregătirea şi realizarea de oferte publice inițiale, emiterea de obligațiuni, derularea de operațiuni cu derivative;
 • proiecte de achiziție efectuate prin piața de capital.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică, constând în redactarea de opinii juridice, pentru cele mai mari bănci din România, într-o serie de acțiuni colective inițiate de către clienții băncilor, cu privire la contestarea presupuselor clauze abuzive prevăzute în contractele de credit
 • Asistență juridică și reprezentare a cumpărătorului pachetului majoritar de acțiuni, într-o companie listată la Bursa de Valori din București, în cererea de revizuire împotriva deciziei finale, emise în dosarul având ca obiect acțiunea prin care vânzătorul, aflat în insolvență, a solicitat anularea tranzacției
 • Asistență juridică și reprezentare a marilor bănci românești, în cererile de despăgubire colective lansate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, într-un consortium litis cu clienții băncii, cu scopul de a renegocia costurile contractelor de credit denominate în CHF și un curs de schimb înghețat la nivelul perioadei 2007-2008
 • Asistență juridică și reprezentare a unei mari bănci românești, în legătură cu întregul său portofoliu de litigii civile și comerciale, repartizate pe jumătate din teritoriul țării, inclusiv litigiile privind executarea, insolvența și protecția consumatorilor
 • Asistență juridică și reprezentare a unei bănci cunoscute, cu privire la cererea bazată pe o presupusă încălcare a contractului, depusă la instanțele române de o mare companie de stat
 • Asistență juridică și reprezentare în procedura de fuziune între două companii bancare
 • Asistență juridică și reprezentare într-un pachet de litigii, având ca obiect revendicările formulate de acționari, care au depus cereri de retragere în urma procedurii de fuziune
 • Asistență juridică şi reprezentare a celei mai mari bănci din România, în legătură cu o serie de litigii legate de revocarea din funcția de conducere a unui director general, care ocupase anterior această poziție în banca preluată de client
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important fond de pensii, în litigiul împotriva Autorității de Supraveghere Financiară, în legătură cu o amendă aplicată pentru presupusa încălcare a legii care reglementează fondurile de pensii
 • Asistență juridică acordată unei instituții financiare internaționale, în legătură cu acordarea unui împrumut sindicalizat în valoare de 56 mil. EUR, către un distribuitor român de materiale de construcții
 • Asistență juridică acordată unei instituții financiare internaționale, în legătură cu acordarea unui împrumut în valoare de 30 mil. USD, către o instituție nebancară din România
 • Asistență juridică acordată, în calitate de consilier independent, unei mari bănci din România, în legătură cu tranzacțiile financiare încheiate cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi, respectiv, cu Banca Europeană de Investiții
Legal 500, ediția 2021

STOICA & Asociații are o înaltă reputație în domeniul litigiilor civile și administrative, precum și în cel al arbitrajului internațional. Baza variată de clienți a firmei, incluzând clienți din sectorul public și privat, se traduce în faptul că avocații săi au o expertiză bogată într-o tipologie largă de litigii, din cele mai importante sectoare economice.

Chambers Europe, ediția 2021

Societatea de avocați excelează în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în dosare arbitrale. Este experimentată în gestionarea cazurilor contencioase într-o varietate de sectoare, inclusiv în cel al construcțiilor, telecomunicațiilor, industriei farmaceutice și al serviciilor financiare.

image