Avocații STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică şi reprezentare clienților – în special, bănci comerciale şi de investiții locale şi străine, instituții financiare internaționale, IFN-uri, societăți de leasing, de asigurări, fonduri de investiții – în legătură cu probleme juridice complexe, care implică o abordare multidisciplinară:

 • structurarea de proiecte complexe: fuziuni şi achiziții, joint-ventures, privatizări, restructurări de credite neperformante, tranzacții cu portofolii de credite, recuperare de credite, împrumuturi şi acordarea altor facilități de credit;
 • desfăşurarea de operațiuni curente: factoring, forfeiting, înțelegeri de tip hedging, tranzacții cu derivative.

STOICA & ASOCIAȚII acordă consultanță juridică în toate aspectele care țin de piața de capital:

 • realizarea procedurilor şi redactarea documentelor necesare listării sau delistării companiilor la Bursa de Valori din Bucureşti;
 • derularea operațiunilor pe piața de capital: pregătirea şi realizarea de oferte publice inițiale, emiterea de obligațiuni, derularea de operațiuni cu derivative;
 • proiecte de achiziție efectuate prin piața de capital.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică, constând în redactarea de opinii juridice, pentru cele mai mari bănci din România, într-o serie de acțiuni colective inițiate de către clienții băncilor, cu privire la contestarea presupuselor clauze abuzive prevăzute în contractele de credit
 • Asistență juridică și reprezentare a cumpărătorului pachetului majoritar de acțiuni, într-o companie listată la Bursa de Valori din București, în cererea de revizuire împotriva deciziei finale, emise în dosarul având ca obiect acțiunea prin care vânzătorul, aflat în insolvență, a solicitat anularea tranzacției
 • Asistență juridică și reprezentare a marilor bănci românești, în cererile de despăgubire colective lansate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, într-un consortium litis cu clienții băncii, cu scopul de a renegocia costurile contractelor de credit denominate în CHF și un curs de schimb înghețat la nivelul perioadei 2007-2008
 • Asistență juridică și reprezentare a unei mari bănci românești, în legătură cu întregul său portofoliu de litigii civile și comerciale, repartizate pe jumătate din teritoriul țării, inclusiv litigiile privind executarea, insolvența și protecția consumatorilor
 • Asistență juridică și reprezentare a unei bănci cunoscute, cu privire la cererea bazată pe o presupusă încălcare a contractului, depusă la instanțele române de o mare companie de stat
 • Asistență juridică și reprezentare în procedura de fuziune între două companii bancare
 • Asistență juridică și reprezentare într-un pachet de litigii, având ca obiect revendicările formulate de acționari, care au depus cereri de retragere în urma procedurii de fuziune
 • Asistență juridică şi reprezentare a celei mai mari bănci din România, în legătură cu o serie de litigii legate de revocarea din funcția de conducere a unui director general, care ocupase anterior această poziție în banca preluată de client
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important fond de pensii, în litigiul împotriva Autorității de Supraveghere Financiară, în legătură cu o amendă aplicată pentru presupusa încălcare a legii care reglementează fondurile de pensii
 • Asistență juridică acordată unei instituții financiare internaționale, în legătură cu acordarea unui împrumut sindicalizat în valoare de 56 mil. EUR, către un distribuitor român de materiale de construcții
 • Asistență juridică acordată unei instituții financiare internaționale, în legătură cu acordarea unui împrumut în valoare de 30 mil. USD, către o instituție nebancară din România
 • Asistență juridică acordată, în calitate de consilier independent, unei mari bănci din România, în legătură cu tranzacțiile financiare încheiate cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi, respectiv, cu Banca Europeană de Investiții
Legal 500, ediția 2024

Echipa „excelentă” de litigii de la STOICA & ASOCIAȚII are o experiență solidă în reprezentarea unor mari companii multinaționale, entități naționale și organisme publice în litigii din România.

Chambers Europe, ediția 2024

STOICA & ASOCIAȚII are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image