Avocații de la STOICA & Asociații se bucură de o excelentă reputație în practica dreptului civil, întemeiată pe succesele înregistrate în cele mai complexe cauze şi confirmată de prezența constantă la primul nivel valoric în ghidurile internaționale de avocați.

STOICA & Asociații oferă servicii de consultanță şi acordă asistență juridică şi reprezentare atât companiilor naționale sau multinaționale, active în sectoare economice diverse, cât şi persoanelor fizice.


Imobiliar. Cadastru şi carte funciară

STOICA & Asociații acordă asistență juridică societăților şi persoanelor fizice în diverse proiecte imobiliare – clădiri de birouri, complexuri rezidențiale, construcții industriale – prin realizarea de analize de tip due-diligence, prin negocierea, redactarea şi revizuirea documentației juridice, de urbanism, de cadastru şi de carte funciară, necesare pentru încheierea tranzacțiilor, cum ar fi contracte de antrepriză de tip FIDIC, contracte de vânzare, superficie, uzufruct, arendă, antrepriză, închiriere.

STOICA & Asociații asigură asistență şi reprezentare în litigiile decurgând din aceste proiecte, precum şi în litigiile care au ca obiect restituirea proprietăților preluate abuziv.

De asemenea, STOICA & Asociații asigură asistență juridică în vederea soluționării problemelor de publicitate imobiliară şi de carte funciară, atât în fața oficiilor de cadastru şi de carte funciară, cât şi în fața instanțelor judecătoreşti.

Familia

STOICA & Asociații dispune de o vastă experiență, dobândită prin activități de consultanță, asistență şi de reprezentare a persoanelor fizice:

 • în toate tipurile de cauze care au ca obiect relațiile de familie: în proceduri judiciare şi de soluționare amiabilă (mediere), precum divorț, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale (convenții matrimoniale, partaj de bunuri comune), filiație;
 • în cazuri complexe cu elemente de extraneitate: divorț, adopție, răpire internațională de copii.
Contracte

STOICA & Asociații acordă consultanță juridică clienților – societăți, instituții financiare, autorități publice – în negocierea, redactarea şi modificarea tuturor tipurilor de contracte pe care aceştia le încheie în desfăşurarea activității lor: contracte de vânzare, închiriere, împrumut, distribuție, mandat, antrepriză, gaj, comision, depozit, expediție, furnizare, donație, sponsorizare, leasing, joint-venture, asigurare, agenție, publicitate.

Avocații de la STOICA & Asociații asigură asistență şi reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de drept comun şi arbitrale, precum şi a autorităților administrative competente în cauze privind încheierea şi executarea acestor contracte.

Moştenire

STOICA & Asociații acordă asistență juridică în procedurile notariale şi judiciare, clienților persoane fizice şi/sau persoane juridice, în calitate de creditori, cu privire la stabilirea drepturilor succesorale şi la partajul bunurilor.

Răspundere delictuală

Avocații de la STOICA & Asociații acordă asistență şi reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de drept comun, dar şi a autorităților administrative competente, în cauze privind stabilirea răspunderii civile delictuale derivând din malpraxis, accidente rutiere, accidente de muncă, fapte penale etc.

Garanții

STOICA & Asociații acordă asistență juridică în vederea constituirii garanțiilor personale sau reale, îndeplinirii formalităților cerute de lege privind publicitatea garanțiilor, precum şi în vederea executării garanțiilor.

Drept internațional privat

Avocații STOICA & Asociații, specializați în acest domeniu de practică, asistă clienții – persoane fizice şi juridice – în cauze cu privire la relațiile de drept privat cu element de extraneitate:

 • determinarea instanței competente pentru soluționarea litigiilor cu implicații transfrontaliere;
 • determinarea legii aplicabile;
 • recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale străine, precum şi recunoaşterea şi executarea în spațiul european a hotărârilor pronunțate în România.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică și reprezentare a membrilor unei familii românești cunoscute, în prezent stabiliți în diferite țări, în legătură cu gestionarea unui portofoliu imobiliar semnificativ, deținut în România, estimat la 30 mil. EUR
 • Asistență juridică și reprezentare a unor companii în litigii având ca obiect restituirea unor centrale termice aduse drept contribuție la capitalul societății de către acționarul unic al companiei, respectiv de o unitate administrativ teritorială
 • Asistență juridică acordată celui mai mare furnizor de infrastructură de comunicații electronice în litigiile cu operatorii de comunicații electronice, litigii prin care se încearcă anularea sau modificarea termenilor și condițiilor diferitelor aranjamente contractuale bilaterale
 • Asistență juridică și reprezentare a unei mari companii de telecomunicații în ceea ce privește procedura de recunoaștere a dreptului de proprietate asupra unui teren de cca. 25.000 mp
 • Asistență juridică și reprezentare a beneficiarului lucrărilor dintr-un contract de antrepriză, într-un litigiu având ca obiect principal interpretarea clauzelor din contractele FIDIC
 • Asistență juridică și reprezentare a celui mai mare comerciant cu amănuntul din România în fața instanțelor române în legătură cu disputele apărute în urma executării unui contract de asigurare, creanțele având o valoare semnificativă
 • Asistență juridică și reprezentare a unor persoane fizice în legătură cu obținerea unor ordonanțe președințiale, referitoare la mai multe articole defăimătoare, postate online
 • Asistență juridică și reprezentare a unor companii în litigii privind anularea unor acte administrative de urbanism
 • Asistență juridică și reprezentare a unui dezvoltator imobiliar, într-un litigiu împotriva Companiei Naționale de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România, cu privire la exproprierea unor terenuri
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important operator telecom din România, în cadrul unui litigiu cu impact major asupra activității actuale de gestionare a clienților săi, împotriva Autorității Române pentru Protecția Datelor
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important fond de administrare a investițiilor, într-un litigiu privind daunele solicitate de o autoritate de stat, referitoare la privatizarea unei companii publice
 • Asistență juridică acordată unei importante instituții financiare internaționale şi Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, având ca obiect analiza şi revizuirea sistemului de înregistrare a proprietăților imobiliare din România
Legal 500, ediția 2023

Soluționarea litigiilor este un punct cheie pentru STOICA & Asociații , cu practicieni descriși de un client drept „adevărați profesioniști în știința dreptului”.

Chambers Europe, ediția 2023

STOICA & Asociații are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image