STOICA & Asociații asigură producătorilor şi importatorilor de autovehicule, echipamente şi/sau de componente auto consultanță, asistență şi reprezentare juridică în probleme de drept al proprietății intelectuale, drept administrativ şi fiscal, dreptul concurenței sau protecția consumatorului.

Avocații STOICA & Asociații asigură clienților săi – firme de transporturi terestre, maritime şi fluviale – consultanță, asistență şi reprezentare juridică în probleme de drept specifice dreptului transporturilor:

 • negocierea, redactarea şi modificarea diferitelor tipuri de contracte: contract de expediție, transport, asigurare de bunuri sau de persoane etc.;
 • consultanță cu privire la obținerea licențelor/certificatelor de transport, precum şi a atestatului/certificatului de competență profesională;
 • asistență juridică şi reprezentare a operatorilor de transport în cazul litigiilor generate de executarea defectuoasă sau de neexecutarea contractelor de transport, în cazul sechestrului asupra navelor maritime şi a reținerii la plecare (arestare), în cazul contaminării mărfii sau al depășirii timpului alocat pentru încărcarea/descărcarea mijlocului de transport;
 • consultanță juridică cu privire la achiziția, vânzarea ori leasing-ul mijloacelor de transport;
 • asistență juridică şi reprezentare în cazul contestației împotriva proceselor verbale de contravenție;
 • asistență juridică şi reprezentare în fața autorităților statului în cazul accidentelor rutiere/feroviare/maritime;
 • asistență juridică şi reprezentare în materia abordajelor, eşuărilor, poluărilor, avariilor, acțiunilor de salvare şi de remorcare, în cazul incendiilor şi al exploziilor, al îndepărtării epavelor şi a altor tipuri de pierderi maritime şi incidente navale.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător auto, în numeroase litigii privind răspunderea pentru produse
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important distribuitor de camioane, într-un litigiu având ca obiect despăgubiri în valoare de 25 mil. EUR, pentru prejudiciul cauzat de denunțarea unilaterală a unor contracte de distribuție
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător de camioane, într-un litigiu privind contrafacerea uneia dintre mărcile sale şi încălcarea numelui său comercial
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător de camioane, în litigii având ca obiect o acțiune privind concurența neloială şi o acțiune penală împotriva unui alt competitor de pe piața din România
Legal 500, ediția 2023

Soluționarea litigiilor este un punct cheie pentru STOICA & Asociații , cu practicieni descriși de un client drept „adevărați profesioniști în știința dreptului”.

Chambers Europe, ediția 2023

STOICA & Asociații are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image