STOICA & Asociații asigură producătorilor şi importatorilor de autovehicule, echipamente şi/sau de componente auto consultanță, asistență şi reprezentare juridică în probleme de drept al proprietății intelectuale, drept administrativ şi fiscal, dreptul concurenței sau protecția consumatorului.

Avocații STOICA & Asociații asigură clienților săi – firme de transporturi terestre, maritime şi fluviale – consultanță, asistență şi reprezentare juridică în probleme de drept specifice dreptului transporturilor:

 • negocierea, redactarea şi modificarea diferitelor tipuri de contracte: contract de expediție, transport, asigurare de bunuri sau de persoane etc.;
 • consultanță cu privire la obținerea licențelor/certificatelor de transport, precum şi a atestatului/certificatului de competență profesională;
 • asistență juridică şi reprezentare a operatorilor de transport în cazul litigiilor generate de executarea defectuoasă sau de neexecutarea contractelor de transport, în cazul sechestrului asupra navelor maritime şi a reținerii la plecare (arestare), în cazul contaminării mărfii sau al depășirii timpului alocat pentru încărcarea/descărcarea mijlocului de transport;
 • consultanță juridică cu privire la achiziția, vânzarea ori leasing-ul mijloacelor de transport;
 • asistență juridică şi reprezentare în cazul contestației împotriva proceselor verbale de contravenție;
 • asistență juridică şi reprezentare în fața autorităților statului în cazul accidentelor rutiere/feroviare/maritime;
 • asistență juridică şi reprezentare în materia abordajelor, eşuărilor, poluărilor, avariilor, acțiunilor de salvare şi de remorcare, în cazul incendiilor şi al exploziilor, al îndepărtării epavelor şi a altor tipuri de pierderi maritime şi incidente navale.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător auto, în numeroase litigii privind răspunderea pentru produse
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important distribuitor de camioane, într-un litigiu având ca obiect despăgubiri în valoare de 25 mil. EUR, pentru prejudiciul cauzat de denunțarea unilaterală a unor contracte de distribuție
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător de camioane, într-un litigiu privind contrafacerea uneia dintre mărcile sale şi încălcarea numelui său comercial
 • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător de camioane, în litigii având ca obiect o acțiune privind concurența neloială şi o acțiune penală împotriva unui alt competitor de pe piața din România
Legal 500, ediția 2021

STOICA & Asociații are o înaltă reputație în domeniul litigiilor civile și administrative, precum și în cel al arbitrajului internațional. Baza variată de clienți a firmei, incluzând clienți din sectorul public și privat, se traduce în faptul că avocații săi au o expertiză bogată într-o tipologie largă de litigii, din cele mai importante sectoare economice.

Chambers Europe, ediția 2021

Societatea de avocați excelează în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în dosare arbitrale. Este experimentată în gestionarea cazurilor contencioase într-o varietate de sectoare, inclusiv în cel al construcțiilor, telecomunicațiilor, industriei farmaceutice și al serviciilor financiare.

image