STOICA & Asociații a dobândit o experiență semnificativă în domeniul dreptului societar prin asistența juridică asigurată societăților mari şi mijlocii, cu capital de stat sau privat, care îşi desfășoară activitatea în toate domeniile economice, în legătură cu procedurile de înființare şi de modificare a actelor de constituire, de fuziuni şi achiziții, de dizolvare şi lichidare, precum şi cu activități societare curente.

Avocații din cadrul STOICA & Asociații acordă clienților asistență juridică în legătură cu toate procedurile de înființare şi de modificare a actelor de constituire, în materie de fuziuni şi de achiziții, de dizolvare şi de lichidare, precum şi cu privire la orice activități societare curente.


Înființare societăți

STOICA & Asociații acordă asistență juridică şi asigură reprezentarea clienților în toate fazele procedurii de înregistrare a unei societăți în legătură cu alegerea tipului de societate adecvat scopului business-ului respectiv, obținerea de autorizații sau de licențe de funcționare, redactarea tuturor actelor constitutive, inclusiv a contractelor de management, de împrumut şi a acordurilor între asociați.

Modificarea actelor constitutive

Se acordă asistență juridică societăților în legătură cu toate procedurile de modificare a structurii societare – asociați, administratori, directori, capital social etc. –, aşa cum aceasta este instituită de actele constitutive ale societății sau de alte înțelegeri între asociați.

Activități societare curente

În toate operațiunile curente ale unei societăți, avocații STOICA & Asociații acordă asistență juridică în legătură cu asigurarea respectării normelor legale în cazul luării deciziilor de către organele societății, redactarea de documente, acordarea de diverse autorizații, licențe şi permise de funcționare.

Dizolvare și lichidare

Avocații STOICA & Asociații acordă societăților asistență juridică în procedurile legale cu privire la procedurile de dizolvare, lichidare şi radiere a societăților din Registrul Comerțului.

Fuziuni și achiziții

STOICA & Asociații şi-a dezvoltat permanent acest domeniu de practică prin finalizarea cu succes a numeroase proiecte cross-border sau locale, fie de partea achizitorului, fie de cea a vânzătorului, într-o mare varietate de domenii economice – energie şi resurse naturale, retail, publicitate, producție industrială. În acest domeniu de practică, avocații STOICA & Asociații realizează evaluări de tip due-dilligence ale aspectelor juridice relevante, în vederea negocierii, redactării şi executării contractului de vânzare.

Experiență relevantă

  • Asistență juridică și reprezentare în procedura de fuziune între două companii bancare
  • Asistență juridică și reprezentare într-un pachet de litigii, având ca obiect revendicările formulate de acționarii care au depus cereri de retragere în urma procedurii de fuziune
  • Asistență juridică și reprezentare a unor persoane fizice, în legătură cu litigiile dintre asociați şi administratori, în mai multe societăți care aparțin unui important holding din industria agroalimentară din România
  • Asistență juridică acordată unei mari societăți de eliminare a deşeurilor din Europa Centrală şi de Est, în legătură cu vânzarea filialei sale din România
  • Asistență juridică acordată unui grup de firme de consultanță şi design din Norvegia, în procesul de dizolvare a filialei sale din România
  • Asistență juridică acordată unei societăți de petrol și gaze, în legătură cu înregistrarea unei proprietăți imobiliare ca aport la capitalul social
  • Asistență juridică acordată unui grup internațional de imagistică medicală, pentru dezvoltarea rețelei din România
  • Asistență juridică acordată unui important producător de dulciuri, în restructurarea operațiunilor din Europa, în urma fuziunii cu cel mai important operator internațional din acest sector economic
  • Asistență juridică acordată unui important producător de produse electronice, pentru restructurarea operațiunilor din Europa
  • Asistență juridică acordată unui important producător internațional de echipamente electrocasnice, pentru achiziția unui producător român de frigidere
Legal 500, ediția 2023

Soluționarea litigiilor este un punct cheie pentru STOICA & Asociații , cu practicieni descriși de un client drept „adevărați profesioniști în știința dreptului”.

Chambers Europe, ediția 2023

STOICA & Asociații are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image