Avocații STOICA & Asociații acordă asistență juridică în legătură cu probleme de drept pe care le ridică obținerea documentelor de urbanism specifice, precum şi a autorizațiilor de construire.

STOICA & Asociații acordă asistență juridică companiilor locale şi străine şi persoanelor fizice într-o varietate mare de proiecte imobiliare – clădiri de birouri, complexe rezidențiale, construcții industriale, retrocedări de imobile – prin realizarea de analize de tip due-dilligence, prin negocierea, redactarea şi revizuirea actelor necesare în vederea realizării tranzacției: contracte de vânzare, finanțare de proiect, închiriere şi prestări servicii, înțelegeri de tip joint-venture.

Expertiza STOICA & Asociații include, de asemenea, negocierea, redactarea şi executarea contractelor de antrepriză de tip FIDIC.

STOICA & Asociații acordă asistență juridică clienților persoane juridice şi fizice, în legătură cu redactarea documentelor necesare în vederea realizării înregistrărilor în sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară, respectiv în legătură cu efectuarea formalităților de înregistrare, rectificare şi radiere a drepturilor înscrise în cartea funciară, precum şi asistență juridică şi reprezentare în căile de atac specifice.

Experiență relevantă

  • Asistență juridică și reprezentare a beneficiarului lucrărilor dintr-un contract de antrepriză, într-un litigiu având ca obiect principal interpretarea clauzelor din contractele FIDIC
  • Asistență juridică și reprezentare a unor companii, în litigii privind anularea actelor administrative de urbanism
  • Asistență juridică și reprezentare a unui dezvoltator imobiliar, într-un litigiu împotriva Companiei Naționale de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România, cu privire la exproprierea unor terenuri
  • Asistență juridică și reprezentare a unui important dezvoltator imobiliar, într-o serie de litigii împotriva Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, cu privire la exproprieri și despăgubiri generate de refuzul emiterii unor acte administrative de urbanism
  • Asistență juridică acordată unei importante instituții financiare internaționale şi Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, având ca obiect analiza şi revizuirea sistemului de înregistrare a proprietăților imobiliare din România
  • Asistență juridică și reprezentare a unui client, în litigiul având ca obiect rezilierea unui contract de schimb şi despăgubiri de peste 300 mil. EUR, împotriva Primăriei Municipiului București, pentru nerespectarea obligației de emitere a unui PUZ, cu privire la un teren dintr-o zonă rezidențială
  • Asistență juridică și reprezentare a unui important investitor imobiliar, în litigii cu Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România, având ca obiect exproprieri şi despăgubiri pentru refuzul de emitere a unui aviz pentru obținerea unui PUZ
  • Asistență juridică și reprezentare a unei municipalități, în litigiul arbitral intern privind acordarea de despăgubiri de peste 1 mil. EUR în legătură cu un contract FIDIC
  • Asistență juridică acordată unui important consorțiu de construcții italian, în elaborarea unui contract de proiectare conform Cărții Galbene FIDIC
Legal 500, ediția 2023

Soluționarea litigiilor este un punct cheie pentru STOICA & Asociații , cu practicieni descriși de un client drept „adevărați profesioniști în știința dreptului”.

Chambers Europe, ediția 2023

STOICA & Asociații are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image