Echipa multidisciplinară de avocați din cadrul STOICA & ASOCIAȚII asigură consultanță, asistență şi reprezentare juridică clienților – producători de medicamente şi de echipamente medicale, companii locale şi internaționale – într-o arie foarte largă de aspecte contencioase şi necontencioase, în probleme de drept administrativ şi fiscal, drept al proprietății intelectuale sau al concurenței.

Activitățile avocațiale din acest sector economic cuprind o mare varietate de aspecte contencioase şi necontencioase, în probleme de drept administrativ şi fiscal, drept al proprietății intelectuale sau al concurenței.


Taxa clawback

STOICA & ASOCIAȚII este recunoscută pentru expertiza sa bogată în privința taxei clawback, dobândită în cazuri care au implicat, de cele mai multe ori, o abordare interdisciplinară a problemelor de drept. Avocații STOICA & ASOCIAȚII au acordat asistență juridică clienților – companii multinaționale şi producători naționali – în legătură cu suspendarea notificărilor emise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pe temeiul unor indicii puternice de nelegalitate.

STOICA & ASOCIAȚII a obținut pentru clienții săi anularea tuturor notificărilor emise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru perioada 2010–2015.

Proprietate intelectuală

STOICA & ASOCIAȚII a acordat asistență juridică şi reprezentare companiilor locale şi internaționale din industria farmaceutică, în legătură cu o multitudine de cauze litigioase şi nelitigioase:

 • redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind drepturi de proprietate intelectuală: acorduri de licențiere sau de cesiune;
 • reprezentare în procedurile administrative/contencioase în fața Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci şi a instanțelor competente în cauze referitoare la înregistrarea şi protecția drepturilor de proprietate intelectuală: opoziții, încălcări, cereri de anulare sau de revocare, cereri de încetare a exploatării comerciale a unui brevet sau a unui semn asemănător unei mărci înregistrate etc.;
 • asistență privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală şi realizarea managementului strategic al portofoliilor de drepturi de proprietate intelectuală;
 • pregătirea de strategii pe termen lung în legătură cu litigii din domeniul proprietății intelectuale, inclusiv în cazul infracțiunilor specifice acestui domeniu de drept.
Aspecte de reglementare

STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică în toate aspectele de reglementare a industriei farmaceutice, în special în relația cu autoritățile competente din domeniu: Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În legătură cu producerea de medicamente, avocații STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică în aspecte care țin de autorizări de prețuri, compensare, etichetare şi împachetare.

Dreptul concurenței

Industria farmaceutică este în centrul atenției autorităților din domeniul dreptului concurenței care investighează fapte anticoncurențiale: înțelegeri anticoncurențiale pe orizontală şi pe verticală, carteluri, abuzuri de poziție dominantă, operațiuni de concentrare economică.

Avocații STOICA & ASOCIAȚII acordă clienților din industria farmaceutică asistență juridică şi reprezentare în fața autorităților de concurență competente, dar şi în fața instanțelor de judecată, realizează audituri de concurență şi programe de respectare a legislației concurenței de către companii în proiecte de fuziuni şi achiziții, joint-ventures, structuri de distribuție, contracte comerciale, politici de prețuri care ridică probleme de concurență.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică și reprezentare a unor companii farmaceutice majore, în ceea ce privește suspendarea sau anularea notificărilor emise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, referitoare la calculul taxei de clawback
 • Asistență juridică și reprezentare a primelor zece companii farmaceutice din lume, în dezvoltarea unei strategii pentru protejarea nivelurilor de prețuri, luând în considerare intrarea pe piață a produselor farmaceutice generice
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important producător internațional de produse farmaceutice, într-un litigiu având ca obiect daunele solicitate de unul dintre distribuitorii săi
 • Asistență juridică și reprezentare a unei mari companii farmaceutice, într-un litigiu complex de brevet, precum și în probleme legate de stabilirea prețurilor
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important producător de produse cosmetice, în proceduri fiscal-administrative și în litigii apărute din decizia Autorității Vamale Române de a impune taxe vamale suplimentare, derivate din bonusuri acordate companiei exportatoare
 • Asistență juridică acordată unei mari companii farmaceutice, în dezvoltarea unei strategii globale pentru apărarea brevetelor sale, cuprinzând probleme de proprietate intelectuală, taxe vamale, autorizații de introducere pe piață, stabilire a prețurilor
 • Asistență juridică acordată unui actor important de pe piața farmaceutică, în legătură cu un presupus acord anticoncurențial privind vânzarea de produse farmaceutice
 • Asistență juridică și reprezentare a unui distribuitor major de produse farmaceutice, într-o procedură de investigație inițiată de Consiliul Concurenței, referitoare la existența unei înțelegeri potențiale care limitează comercializarea medicamentelor
 • Asistență juridică și reprezentare a unui producător farmaceutic important, într-un litigiu privind un presupus abuz de poziție dominantă, sub forma anulării unui contract de distribuție în curs
Legal 500, ediția 2024

Echipa „excelentă” de litigii de la STOICA & ASOCIAȚII are o experiență solidă în reprezentarea unor mari companii multinaționale, entități naționale și organisme publice în litigii din România.

Chambers Europe, ediția 2024

STOICA & ASOCIAȚII are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image