STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică şi asigură reprezentarea clienților – companii locale şi străine din cele mai importante domenii economice – în structurarea de fuziuni şi achiziții, de joint-ventures, pentru a asigura respectarea prevederilor legislației locale şi europene din domeniul concurenței şi al ajutorului de stat.

Avocații din cadrul STOICA & ASOCIAȚII au o vastă experiență în ceea ce privește procedurile antitrust de fuziune, ceea ce înseamnă că pot gestiona întregul proces dintr-o perspectivă comercială, de la analiza pregătitoare până la finalizarea tranzacției.


Proceduri de investigație a faptelor anticoncurențiale şi litigii pentru anularea şi suspendarea deciziilor de sancționare

În cazul derulării investigațiilor inițiate de Consiliul Concurenței în legătură cu pretinse fapte anticoncurențiale – înțelegeri anticoncurențiale pe orizontală şi pe verticală, abuzuri de poziție dominantă –, avocații STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică şi asigură reprezentarea clienților atât în fața autorității naționale de concurență, cât şi în fața instanțelor de judecată, în litigiile privind anularea sau suspendarea deciziilor de sancționare, emise de Consiliul Concurenței.

De asemenea, avocații specializați în concurență din cadrul STOICA & ASOCIAȚII asigură asistența juridică în legătură cu operațiunile de concentrare economică, realizează audituri de concurență şi programe de respectare a legislației concurenței de către companii în proiecte de fuziuni şi achiziții, precum şi joint-ventures, structuri de distribuție, contracte comerciale, politici de prețuri care ridică probleme de concurență.

Proceduri ajutor de stat

Avocații STOICA & ASOCIAȚII acordă consultanță în cazul notificării unui ajutor de stat pentru a obține avizul Consiliului Concurenței şi reprezintă clienții în cazul investigațiilor inițiate de autoritatea de concurență pentru abuzuri în derularea unei scheme de ajutor de stat.

Experiență relevantă

  • Asistență juridică și reprezentare a unui mare producător de aluminiu, în ancheta desfășurată de Consiliul Concurenței și de Comisia Europeană, cu privire la un ajutor de stat acordat înainte de aderarea la UE a României, precum și la existența unei înțelegeri anticoncurențiale între client și un producător de energie electrică
  • Asistență juridică și reprezentare a unei filiale a unui important furnizor european de comunicații electronice, într-un litigiu comercial împotriva acționarilor unui fost partener de afaceri
  • Asistență juridică și reprezentare a unei filiale a unui important furnizor european de comunicații electronice, în două litigii privind anularea și suspendarea unei decizii a Consiliului Concurenței, având ca obiect un presupus abuz de poziție dominantă
  • Asistență juridică și reprezentare a unor vânzători și distribuitori de produse IT locale, aparate electrocasnice și instrumente electrice, în ancheta Consiliului Concurenței, cât și în fața instanței, cu privire la un potențial acord anticoncurențial, încheiat de entitățile implicate în gestionarea deșeurilor de echipamente electronice
  • Asistență juridică și reprezentare a clientului în procedurile în fața Consiliului Concurenței, precum și în procedurile de anulare în fața instanțelor judecătorești, legate, printre altele, de un presupus cartel de stabilire a prețurilor
  • Asistență juridică acordată unui jucător important pe piața serviciilor de forare a petrolului și gazelor, într-o anchetă efectuată de Consiliul Concurenței cu privire la o presupusă încălcare a art. 5 din Legea concurenței nr. 21/1996
  • Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor a unui important operator de telecomunicații, într-un litigiu având ca obiect constatarea nelegalității și suspendarea executării unei decizii a Consiliului Concurenței
  • Asistență juridică și reprezentare a unui furnizor important de infrastructură de comunicații electronice, în litigii administrative și civile, inițiate de un operator de comunicații electronice, care a contestat caracterul pretins abuziv al tarifelor
  • Asistență juridică a unui producător farmaceutic important, în asigurarea conformității schemei sale de stimulente cu legislația în domeniul concurenței
  • Asistență juridică şi reprezentare a unui important producător de produse lactate din România, în legătură cu procedurile de investigație derulate de către Consiliul Concurenței, privind o presupusă manipulare a unei oferte
Legal 500, ediția 2024

Problemele litigioase sunt proeminente în volumul de muncă al STOICA & ASOCIAȚII. Cu toate acestea, societatea este capabilă să asiste clienții în legătură cu probleme diverse legate de ajutoarele de stat și de dreptul concurenței.

Chambers Europe, ediția 2024

STOICA & ASOCIAȚII are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image