Avocații STOICA & Asociații au o bogată experiență, asigurând asistență juridică şi reprezentare în procedurile de insolvență în toate etapele judiciare (observație, reorganizare, faliment), inclusiv în soluționarea problemelor asociate (anularea actelor frauduloase).

De asemenea, avocații STOICA & Asociații gestionează procedurile de reorganizare şi de lichidare judiciară sau voluntară.

Experiență relevantă

  • Asistență juridică și reprezentare a celei mai mari bănci din România, în legătură cu managementul unui portofoliu de mai mult de 1.000 de dosare de insolvență a unor micro-întreprinderi, având sediile pe tot teritoriul României
  • Asistență juridică și reprezentare a cumpărătorului pachetului majoritar de acțiuni, într-o companie listată la Bursa de Valori din București, în cererea de revizuire împotriva deciziei finale, emise în dosarul având ca obiect acțiunea prin care vânzătorul, aflat în insolvență, a solicitat anularea tranzacției
  • Asistență juridică și reprezentare a unei importante bănci din România, în vederea declanșării procedurii insolvenței cu privire la întreprinderi mici și mjlocii, care nu și-au mai îndeplinit obligațiile din contractele de credit
  • Formularea de cereri și de contestații în procedura insolvenței, în vederea valorificarii creanței uneia dintre cele mai importante bănci din România, în valoare de 6,5 mil. EUR, singura creanță garantată din procedură
  • Asistență juridică și reprezentare a celei mai mari bănci românești, în procedura de insolvență a unui grup important de companii din construcții, în principal în procedurile privind anularea tranzacțiilor frauduloase între companiile afiliate
  • Asistență juridică și reprezentare a unei companii din cadrul celei mai mari bănci românești, în procedura de faliment a unei companii farmaceutice
  • Asistență juridică și reprezentare unor mari bănci din România, în legătură cu procedura insolvenței mai multor societăți: al doilea mare producător de carne din România, un producător de bere, un dezvoltator imobiliar
  • Asistență juridică acordată unui important producător de sisteme de încălzire, în procedura insolvenței unor societăți din industria sistemelor de încălzire
Legal 500, ediția 2021

STOICA & Asociații are o înaltă reputație în domeniul litigiilor civile și administrative, precum și în cel al arbitrajului internațional. Baza variată de clienți a firmei, incluzând clienți din sectorul public și privat, se traduce în faptul că avocații săi au o expertiză bogată într-o tipologie largă de litigii, din cele mai importante sectoare economice.

STOICA & Asociații are o expertiză bogată reprezentând creditori, inclusiv instituții financiare importante, cum ar fi Banca Comercială Română, în creanțe comerciale de recuperare a creanțelor.

Chambers Europe, ediția 2021

Societatea de avocați excelează în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în dosare arbitrale. Este experimentată în gestionarea cazurilor contencioase într-o varietate de sectoare, inclusiv în cel al construcțiilor, telecomunicațiilor, industriei farmaceutice și al serviciilor financiare.

image