Avocații STOICA & ASOCIAȚII acordă consultanță, asistență şi reprezentare juridică societăților mari şi mijlocii, cu capital de stat sau privat, care îşi desfășoară activitatea în cele mai importante domenii economice – industrie, retail, servicii financiare, energie şi resurse naturale –, în legătură cu structurarea tranzacțiilor din punct de vedere fiscal, acordarea de consultanță fiscală operațională, due-diligence fiscal, litigii fiscale cu autoritățile competente şi orice alte probleme de natură administrativ-fiscală.

Expertiza STOICA & ASOCIAȚII este reflectată în cauzele complexe în care s-au obținut succese în instanță sau în fața administrației publice, în probleme legate de impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, accize sau orice alte contribuții la bugetul de stat sau cu privire la investigații fiscale.

Experiență relevantă

 • Redactarea unei opinii juridice de expert, în faza de apel, pentru susținerea argumentelor de nelegalitate, invocate de unul dintre partidele politice parlamentare împotriva Primăriei Municipiului București
 • Redactarea unei cereri împotriva refuzului autorității administrative de a păstra dreptul unui operator de telecomunicații, în privința extinderii anumitor licențe pentru utilizarea frecvențelor radio
 • Asistență juridică și reprezentare a celei mai mari bănci de construcții din România, în contestarea deciziilor emise de Curtea de Conturi, cu referire la aplicarea legislației care reglementează operațiunile de economisire și de creditare pentru proiecte de construcții subvenționate de statul român
 • Asistență juridică și reprezentare a unui mare operator telecom din România, într-un litigiu inițiat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, care se referă la posibile clauze abuzive
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important producător de produse cosmetice, în procedurile fiscal-administrative, precum și în două litigii, apărute din decizia Autorității Vamale Române de a impune taxe vamale suplimentare, derivate din prelevări și bonusuri acordate companiei exportatoare
 • Asistență juridică și reprezentare a unor mari companii farmaceutice, în ceea ce privește suspendarea sau anularea notificărilor emise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, referitoare la calculul taxei de claw-back
 • Asistență juridică și reprezentare a clientului, într-o serie de litigii complexe împotriva Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în legătură cu aplicarea unor amenzi și oprirea majorării taxelor aplicabile abonamentelor de telecomunicații
 • Asistență juridică și reprezentare a unui furnizor important pentru infrastructura de comunicații electronice, în legătură cu diverse aspecte administrative de soluționare a litigiilor, menite să păstreze integritatea termenilor și a condițiilor financiare și tehnice, incluse într-un contract de concesiune, încheiat de client și autoritatea locală
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important furnizor român de comunicații electronice mobile, într-un litigiu complex cu autoritățile fiscale române, în scopul anulării anumitor decizii de control fiscal cu impact financiar considerabil
 • Asistență juridică și reprezentare a unei structuri administrative, în litigii având ca obiect anularea actelor administrative, emise de client pentru construirea unui depozit ecologic
 • Asistență juridică și reprezentare a unei companii internaționale FMGC, în litigii fiscale privind taxele vamale pentru materiile prime și în legătură cu formularul pentru informațiile tarifare obligatorii
 • Asistență juridică și reprezentare a clientului, într-un litigiu cu privire la anularea formularului de cerere pentru informații tarifare obligatorii, în legătură cu clasificarea tarifară a unui produs importat
 • Asistență juridică și reprezentare a unor întreprinderi individuale, în litigii în legătură cu anularea deciziilor emise de Agenția pentru Investiții Rurale, în ceea ce privește încetarea contractelor de finanțare cu fonduri europene
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important producător de băuturi nealcoolice, într-un litigiu fiscal derivat dintr-un control fiscal al unor operațiuni comerciale
 • Asistență juridică şi reprezentare în instanță a filialei unei societăți multinaționale privind taxele vamale
 • Asistență juridică şi reprezentare a unor societăți multinaționale, în instanță şi în fața autorităților publice, privind accizele aplicate de autorități pentru importul anumitor bunuri
 • Asistență juridică acordată unor societăți multinaționale, în probleme juridice privind impozitarea, contribuțiile sociale, implementarea tratatelor privind dubla taxare în România, probleme privind taxarea
Legal 500, ediția 2024

Echipa „excelentă” de litigii de la STOICA & ASOCIAȚII are o experiență solidă în reprezentarea unor mari companii multinaționale, entități naționale și organisme publice în litigii din România.

Chambers Europe, ediția 2024

STOICA & ASOCIAȚII are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image