STOICA & Asociații acordă asistență şi reprezentare societăților – în special din sectorul minier, gaze şi petrol, industria siderurgică – în procedurile administrative pentru obținerea autorizațiilor şi a permiselor de mediu, precum şi în litigiile derivate din aceste proceduri.

Avocații din cadrul STOICA & Asociații au o bogată experiență în procedurile administrative pentru obținerea tuturor autorizațiilor şi a permiselor de mediu, precum şi o vastă expertiză în litigiile derivate din aceste proceduri.

Experiență relevantă

  • Asistență juridică și reprezentare a unei structuri administrative locale, în litigii având ca obiect anularea actelor administrative emise de client pentru construirea unui depozit ecologic
  • Asistență juridică acordată unei mari societăți de eliminare a deşeurilor din Europa Centrală şi de Est, în legătură cu vânzarea filialei sale din România
  • Asistență juridică și reprezentare a unui important producător de beton din România, într-un litigiu împotriva Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, având ca obiect acordarea de despăgubiri în cuantum de peste 13 mil. EUR, ca rezultat al furtului de informații privind certificatele CO2, care erau depozitate la Registrul Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră
  • Asistență juridică şi reprezentare a unei importante societăți din industria oțelului, precum şi a unei societăți publice de energie, în legătură cu contestarea unor taxe locale privind poluarea
  • Asistență juridică acordată unui important producător de aluminiu, în negocierea unor contracte de preluare de energie de tip take-or-pay cu societăți publice de energie
  • Asistență juridică acordată unui important producător român de oțel, în obținerea alocării certificatelor de CO2
  • Asistență juridică acordată unei companii energetice în structurarea proiectului unei uzine de cogenerare
Legal 500, ediția 2021

STOICA & Asociații are o înaltă reputație în domeniul litigiilor civile și administrative, precum și în cel al arbitrajului internațional. Baza variată de clienți a firmei, incluzând clienți din sectorul public și privat, se traduce în faptul că avocații săi au o expertiză bogată într-o tipologie largă de litigii, din cele mai importante sectoare economice.

Chambers Europe, ediția 2021

Societatea de avocați excelează în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în dosare arbitrale. Este experimentată în gestionarea cazurilor contencioase într-o varietate de sectoare, inclusiv în cel al construcțiilor, telecomunicațiilor, industriei farmaceutice și al serviciilor financiare.

image