STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică şi reprezentare companiilor locale şi internaționale din domeniul energiei, IT, farmaceutic, agroalimentar, în legătură cu o multitudine de cauze litigioase şi nelitigioase din domeniul dreptului proprietății intelectuale.

Echipa de avocați din cadrul STOICA & ASOCIAȚII oferă consiliere cu privire la strategiile de aplicare a regulilor din domeniul proprietății intelectuale pentru clienții săi și le apără acestora drepturile de proprietate intelectuală, când este necesar.


Brevete

Avocații STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență şi reprezentare în procedurile de redactare şi de înregistrare a brevetelor la Oficiul de Stat pentru Invenții şi Mărci, în negocierea, redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind brevetele de invenție (licență sau cesiune), în proceduri privind revocarea acestora, respectiv în litigiile născute din anularea sau încălcarea unor brevete.

Drepturi de autor

STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență şi reprezentare în legătură cu aspecte juridice care privesc validitatea drepturilor de autor şi a celor conexe, calitatea de titular al unor asemenea drepturi, în negocierea şi redactarea contractelor referitoare la exploatarea drepturilor de autor, în raporturile cu organismele colective de management şi în litigiile care au ca obiect încălcarea drepturilor de autor şi a celor conexe.

Mărci şi desene industriale

STOICA & ASOCIAȚII asigură:

 • asistență în negocierea, redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind mărcile şi desenele industriale: acorduri de licențiere sau de cesiune;
 • reprezentare în procedurile administrative/contencioase în fața Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci şi a instanțelor competente în cauze referitoare la înregistrarea şi protecția drepturilor de proprietate intelectuală: opoziții, încălcări, cereri de anulare sau de revocare, cereri de încetare a exploatării comerciale a unui semn asemănător cu o marcă înregistrată etc.;
 • asistență privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală şi realizarea managementului strategic al portofoliilor de drepturi de proprietate intelectuală;
 • pregătirea de strategii pe termen lung în legătură cu litigiile privind mărcile sau desenele industriale, inclusiv în cazul infracțiunilor specifice din acest domeniu;
 • realizarea de verificări pentru disponibilitatea mărcii.

Experiență relevantă

 • Asistență juridică și reprezentare a unui important producător de apă minerală, în litigiul având ca obiect cererea de anulare a mărcilor sale comerciale, pe motiv de înregistrare cu rea-credință
 • Asistență acordată unui important furnizor local de servicii de gestionare a activelor, pentru stabilirea strategiei sale de apărare a mărcii comerciale
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important producător de apă minerală, în litigii având ca obiect presupusa încălcare a unei mărci comerciale comunitare, cu privire la forma unei sticle de apă, aparținând unui producător concurent
 • Asistență juridică acordată unui institut de cercetare în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în procedurile de opoziție pentru mărcile sale comerciale, precum și reprezentare în fața instanțelor de judecată
 • Asistență juridică și reprezentare a unui producător de produse cosmetice profesionale, protejate de mărci comerciale înregistrate în UE, în cadrul procedurii preliminare împotriva diferiților falsificatori
 • Asistență juridică și reprezentare a unui producător de produse lactate, important jucător pe piața internațională, în litigii privind anularea mărcilor comerciale înșelătoare, înregistrate de unul dintre principalii săi concurenți
 • Asistență juridică acordată unor companii multinaționale, în litigii având ca obiect reclamații privind încălcarea dreptului comunitar referitor la mărci comerciale, desen industrial și drepturi de autor
 • Asistență juridică acordată unor companii multinaționale, în litigii având ca obiect acțiuni în anulare a titlurilor de proprietate industrială, precum și asistare în proceduri în fața Oficiului de Brevete și Mărci pentru înregistrarea problemelor de proprietate industrială
 • Asistență juridică acordată unor companii multinaționale, în litigii privind concurența neloială de către mărci comerciale similare, precum și în litigii legate de acorduri de confidențialitate, contracte de cesiune sau de licențiere, sau cereri de defăimare prin acuzații de plagiat
 • Asistență juridică și reprezentare a uneia dintre cele mai importante instituții bancare din România, în cadrul unor litigii referitoare la contrafacerea şi anularea unui brevet de invenție, având ca obiect o soluție de securizare a aparatelor de tip ATM
 • Asistență juridică și reprezentare a celui mai mare retailer din comerțul românesc, în legătură cu remunerarea corectă a drepturilor conexe
 • Asistență juridică și reprezentare a celui mai mare producător de oțel din România, într-un litigiu de drept penal, având ca obiect încălcarea unui brevet
 • Asistență juridică acordată unui important actor de pe piața farmaceutică în elaborarea şi implementarea unei strategii administrative şi judiciare, în vederea protecției portofoliului de brevete
 • Asistență juridică și reprezentare a unui important actor de pe piața internațională de produse lactate, în litigii având ca obiect cereri de despăgubire, în sumă de aproximativ 800.000 EUR, împotriva unui concurent ce îi încălca drepturile de brevet
Contributors
Romania, 2023

PATENT LITIGATION

World Trademark Review, ediția 2024

În cadrul unei societăți de avocați cu servicii complete foarte apreciate, practica de proprietate intelectuală de la STOICA & ASOCIAȚII este ca un “one-stop shop” pentru proprietarii de mărci naționale și internaționale.

IAM PATENT 1000, EDIȚIA 2024

STOICA & ASOCIAȚII oferă servicii juridice complete, în multe domenii de drept, inclusiv în domeniul de proprietate intelectuală. Are un portofoliu cu mulți clienți din sectorul IT, farmaceutice, care apreciază rigoarea, creativitatea și orientarea spre business a consilierii sale.***LEGAL 500, ediția 2024

Sunt extrem de bine informați și ceea ce nu știu, verifică revenind la client cu soluția și o explicație clară și precisă a strategiei lor.

image