Avocații de la STOICA & ASOCIAȚII acordă asistență juridică şi asigură reprezentarea în litigiile care au ca obiect contestarea atribuirii de contracte de achiziții publice, în procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi în cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică.

Expertiza în domeniul achizițiilor publice implică atât prestarea de servicii juridice în etapa contestațiilor de competența organului administrativ-jurisdicțional (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor), cât şi în litigiile soluționate de către instanțele de judecată.

Experiență relevantă

  • Asistență juridică și reprezentare a clientului, într-o serie de litigii legate de atribuirea unei proceduri importante de achiziții publice, privind un proiect major de infrastructură în România, contract finanțat în procent de 85% din bugetul general al Uniunii Europene
  • Asistență juridică și reprezentarea unei mari companii românești din domeniul apărării, în legătură cu anularea unei proceduri de achiziție publică având ca obiect vehicule militare de apărare
  • Asistență juridică și reprezentare a unei mari companii românești din industria automotive, în legătură cu un litigiu privind o procedură de achiziții publice, organizate de cel mai mare producător și furnizor român de gaze naturale
  • Asistență juridică și reprezentare a unui furnizor de servicii din domeniul reîmpăduririi, într-un litigiu având ca obiect constatarea nulității absolute a unei clauze abuzive dintr-un contract de achiziție publică
  • Asistență juridică şi reprezentare a unui furnizor important de sisteme de securitate, cu privire la contestarea procedurii de achiziție publică a unor sisteme de detecție incendiu, procedură organizată de cea mai mare companie de petrol şi gaze din România
  • Asistență juridică şi reprezentarea unor societăți dintr-un holding activ pe piața serviciilor de securitate, în contestarea observațiilor efectuate de Curtea de Conturi a României privind un contract de achiziții publice
  • Asistență juridică şi reprezentare a unor societăți importante pe de piața de IT, în legătură cu achiziționarea mai multor sisteme de IT, cum ar fi sistemul de management al traficului de pe Dunăre şi de management al informației tactice şi operaționale
Legal 500, ediția 2024

Echipa „excelentă” de litigii de la STOICA & ASOCIAȚII are o experiență solidă în reprezentarea unor mari companii multinaționale, entități naționale și organisme publice în litigii din România.

Chambers Europe, ediția 2024

STOICA & ASOCIAȚII are o practică apreciată în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând atât clienți interni, cât și internaționali, în litigii penale și civile, precum și în arbitraje.

image