Valeriu STOICA
Valeriu STOICA
Founding Partner

tel. (+4021) 402.09.30
fax (+4021) 402.09.31
vstoica@stoica-asociatii.ro


Download v-card

 • Titlu universitar
  • Doctor Honoris Causa Legum Scientiae, titlu acordat de Universitatea de Vest din Timişoara;
  • Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Departamentul de drept civil;
  • Doctor în Drept, Universitatea din București, calificativul Magna cum laude, 1997.
 • Experiență profesională și didactică
  • 1995-prezent: Founding Partner, STOICA & Asociații;
  • 1998-prezent: Profesor universitar în cadrul Departamentului de drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea din București;
  • 1997-2003: Deputat, Camera Deputaților, Parlamentul României;
  • 1993-2004: Arbitru, Curtea Internațională de Arbitraj Comercial atașată Camerei de Comerț şi Industrie a României;
  • 1996-2000: Ministru al Justiției;
  • 1991-1993: Profesor şi Decan al Institutului Național al Magistraturii din România;
  • 1976-1987: Judecător.
 • Publicații
  • „Rezoluțiunea şi rezilierea contractelor civile” (Editura All, 2007);
  • „Drept civil. Drepturile reale principale” (ediția a 2-a, Editura C.H.Beck, 2013). Prima ediție a primit în 2010 Premiul „Traian Ionaşcu” pentru cea mai bună carte a anului pe teme de drept privat, acordat de către Revista Română de Drept Privat, în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România;
  • Autorul a peste 80 de articole, studii şi lucrări de specialitate, publicate atât în România cât şi în străinătate.
 • Educație
  • Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, promoția 1976;
  • Doctor în Drept, Universitatea din București, calificativul Magna cum laude, 1997.
 • Limbi străine
  • Engleză şi franceză.
 • Afilieri şi recomandări
  • Membru al Baroului Bucureşti din 1980;
  • Litigii – România: Eminent Practitioner (Chambers Europe, ediția 2021) și Leading individual (Legal 500, ediția 2021);
  • Avocat recomandat: WTR 1000 (ediția 2020) și IAM Patent 1000 (ediția 2020).

          

Experiență relevantă

Valeriu Stoica coordonează activitatea de litigii a societății de avocați STOICA & Asociații. Valeriu Stoica se bucură de o experiență semnificativă dobândită deopotrivă în practica avocațială, în activitatea administrației centrale şi în domeniul judiciar, ca urmare a coordonării sau a participării în proiecte legislative şi instituționale importante pentru sistemul judiciar şi pentru mediul de afaceri. El a asistat şi reprezentat clienți români şi străini, societăți sau persoane private, instituții ale statului sau organizații non-profit în cauze civile, în fața instanțelor de drept comun şi a celor arbitrale locale şi internaționale.

Experiența sa extrem de diversificată ca avocat pledant include, printre altele, asistarea şi reprezentarea clienților în litigii privind restituirea proprietăților imobiliare, de muncă, litigii privind brevete de invenții şi mărci, defăimarea în presă, contencios administrativ, în cauze având ca obiect acțiuni în răspundere civilă, pretenții, conflicte între asociați. Valeriu Stoica a coordonat numeroase proiecte de afaceri în domeniul imobiliar, financiar-bancar şi de asigurări şi a acordat asistență unor companii multinaționale în tranzacții comerciale din sectorul energiei.


Chambers Europe, ediția 2021

Valeriu Stoica este o figură marcantă pe piață, cu o gamă impresionantă de expertiză în soluționarea litigiilor privind protecția consumatorilor, litigiile privind politica de pricing, litigiile privind fraude și litigiile dintre acționari. Un client impresionat îl descrie ca „poate cel mai bun litigator din România”, adăugând că „are o personalitate carismatică și o înțelegere profundă a problemelor juridice.”

Chambers Europe
image