07.09.2023

Se supune acordul de recunoaștere contestației în anulare?

Hotărârile penale definitive pronunțate de prima instanță sau de instanța de apel, prin care se rezolvă acțiunea penală/civilă sunt susceptibile de a fi atacate pe calea contestației în anulare. Acesta este o  cale extraordinară de atac, ce poate fi exercitată în cazurile strict și limitativ prevăzute de lege, în scopul anulării unei hotărâri definitive pronunțate cu încălcarea normelor de procedură penală.

Mai multe detalii despre aplicarea acestei căi de atac, într-un recent articol semnat de colega noastră, Veronica Dobozi – Partner. 

image