05.05.2022

Noile măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Într-un recent articolCătălina Dicu  - Senior Partner – și Valentina Preda – Partner, STOICA & Asociații – analizează în detaliu prevederile recentei legi de modificare a Codului civil (lege trimisă spre promulgarea Președintelui), care reușește să remedieze deficiențele sesizate de Curtea Constituțională, prin alinierea reglementării naționale la exigențele Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Astfel, „ocrotirea majorului are loc prin instituirea măsurii consilierii judiciare sau a tutelei speciale, ori a curatelei sau a unei alte măsuri prevăzute de lege.”

Tutela specială și consilierea judiciară sunt măsuri de ocrotire ale persoanei cu dizabilități psihice sau cognitive (cu discernământul abolit sau diminuat), în vreme ce curatela urmărește protejarea persoanei cu infirmități fizice, dar capabilă sub aspect mental.

image