17.01.2022

Despre vinovăție în cazul încetării contractelor

Este echitabilă regula potrivit căreia rezoluțiunea și rezilierea se întemeiază pe culpa prezumată a debitorului care nu își execută obligațiile născute dintr-un contract sinalagmatic, regulă care rezultă din textele Codului civil, adică din norme de drept pozitiv? Principiul echității fundamentează întregul Cod civil și operează ca arbitru ori de câte ori celelalte principii fundamentale intră în concurență. Testul echității este esențial pentru a valida atât normele de drept pozitiv, cât și interpretările date acestora în doctrină și în jurisprudență. Acest test exprimă corelația existentă între structura de drept pozitiv a Codului civil și infrastructura sa de drept natural.

Regula de drept pozitiv potrivit căreia rezoluțiunea și rezilierea se întemeiază pe neexecutarea culpabilă (într-un sens mai larg, neexecutare fără justificare) a obligațiilor contractuale, cu sublinierea că este prezumată culpa debitorului, este echitabilă, întrucât exprimă echilibrul just dintre ideea de libertate, ideea de răspundere și ideea de vinovăție.

Mai multe detalii, în analiza semnată de 
Valeriu Stoica - Founding Partner.

image