29.10.2020

Despre formarea prețului în procedura de achiziții publice

O firmă candidată ar trebui să calculeze eficient și realist prețul de ofertare, în așa fel încât oferta să fie atât admisă de autoritatea publică, dar să rămână și una competitivă, astfel încât atribuirea contractului să îi confere avantajele dorite.
Business-urile trebuie să se asigure că există o corelare justificată și realistă între factorul tehnic și factorul financiar care compun ofertele depuse în procedură.
Detalii, în articolul semnat de Andreea Micu – Partner- Yolanda Beșleagă – Associate - și Alecu Angelica – Junior lawyer.
image