12.05.2022

Despre P.U.G.-ul Bucureștiului

H.C.G.M.B. de aprobare a P.U.G.-ului Capitalei a realizat o încadrare eronată în categoria spațiilor verzi a unui număr semnificativ de terenuri proprietate privată, deși, în realitate, respectivele terenuri nu s-au circumscris niciodată acestei categorii. Mai mult, extrasele de carte funciară ale respectivelor terenuri indicau și continuă să indice fără echivoc încadrarea acestora în categoria „curți-construcții”.

Alin Oprea  - Associate – și Alexandra Șipoteanu – Junior Lawyer, STOICA & Asociații - analizează într-un recent articol consecințele juridice ale acestei situații și concluzionează că până la adoptarea unui nou P.U.G. al Capitalei, care să realizeze o încadrare corectă a terenurilor, le revine instanțelor de judecată sarcina de a analiza și a de a hotărî în ce măsură se impune anularea parțială a hotărârii CGMB de aprobare a P.U.G-ului Municipiului București și a hotărârilor subsecvente de prelungire a valabilității acestuia.

image