04.11.2021

Căutarea vinovaților. Soarta contractelor în timpul pandemiei

Pandemia de Covid 19  a dus la multe "certuri” între partenerii contractuali în legătură cu executarea obligațiilor contractuale. Unii au invocat cauza de forță majoră, pentru a-și ușura situația economică. Instanțele de judecată au fost chemate să stabilească dacă măsurile de restricție impuse de autorități întrunesc sau nu exigențele dispozițiilor legale și să judece atitudinea adoptată de părți în executarea obligațiilor cu bună-credință.

Despre limitele imposibilității fortuite de executare a unor tipuri de contracte, în articolul semnat de Valentina Preda – Partner. 

image