Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Urbanism, infrastructură, construcţii civile și industriale

Avocaţii STOICA & Asociații acordă asistență juridică în legătură cu probleme de drept pe care le ridică obţinerea documentelor de urbanism specifice, precum şi a autorizaţiilor de construire.

STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică companiilor locale şi străine şi persoanelor fizice într-o varietate mare de proiecte imobiliare – clădiri de birouri, complexe rezidenţiale, construcţii industriale, retrocedări de imobile – prin realizarea de analize de tip due-dilligence, prin negocierea, redactarea şi revizuirea actelor necesare în vederea realizării tranzacţiei: contracte de vânzare, finanţare de proiect, închiriere şi prestări servicii, înţelegeri de tip joint-venture.

Expertiza STOICA & Asociații include, de asemenea, negocierea, redactarea şi executarea contractelor de antrepriză de tip FIDIC.

STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică clienţilor persoane juridice şi fizice, în legătură cu redactarea documentelor necesare în vederea realizării înregistrărilor în sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară, respectiv în legătură cu efectuarea formalităţilor de înregistrare, rectificare şi radiere a drepturilor înscrise în cartea funciară, precum şi asistenţă juridică şi reprezentare în căile de atac specifice.

Experiență relevantă[+]

 • Reprezentarea şi asistarea unui client într-un litigiu având ca obiect rezilierea unui contract de schimb şi despăgubiri de peste 300 mil. Eur împotriva Primăriei Municipiului București pentru nerespectarea obligației de emitere a unui PUZ cu privire la un teren dintr-o zonă rezidenţială a Bucureștiului;
 • Reprezentarea şi asistarea unui important investitor imobiliar în litigii cu CNADNR având ca obiect exproprieri şi despăgubiri pentru refuzul de emitere a unui aviz pentru PUZ;
 • Reprezentarea şi asistarea unei municipalităţi într-un litigiu arbitral intern privind acordarea de despăgubiri de peste 1 mil. Eur în legătură cu un contract FIDIC;
 • Asistarea unui important consorţiu de construcţii italian în elaborarea unui contract de proiectare conform Cărţii Galbene FIDIC;
 • Reprezentarea celui mai mare lanţ hotelier din România în legătură cu obligarea autorităţilor locale din Cluj Napoca să emită o derogare expresă de la documentaţia de urbanism şi dezvoltarea unui important obiectiv comercial, având în vedere faptul că investiţia nu are impact negativ asupra mediului;
 • Redactare de analize de tip due diligence, redactare şi negociere de contracte de vânzare – cumpărare de proprietăţi imobiliare pentru mari dezvoltatori imobiliari şi pentru ambasadele țărilor străine în România.