Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • “În general, una din cele mai bune societăţi de avocaţi din România, STOICA & Asociaţii are o echipă puternică în domeniul brevetelor. Fiind versatilă, aceasta poate rezolva toate tipurile de situaţii juridice, de la înregistrarea brevetelor până la negocierea de tranzacţii în materie de proprietate intelectuală. Dragoş Bogdan este familiar atât cu procedurile interne, cât şi cu cele externe. Ca fost judecător, are o mare experienţă profesională, mai ales în cazul litigiilor. Partenerul manager, Valeriu Stoica, are “un palmares fantastic în litigiile legate de brevete.”

  IAM Patent 1000, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Industria farmaceutică

Echipa multidisciplinară de avocaţi din cadrul STOICA & Asociații asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică clienţilor – producători de medicamente şi de echipamente medicale, companii locale şi internaţionale – într-o arie foarte largă de aspecte contencioase şi necontencioase, în probleme de drept administrativ şi fiscal, drept al proprietăţii intelectuale sau al concurenţei.

Taxa clawback

STOICA & Asociaţii este recunoscută pentru expertiza sa bogată în privinţa taxei clawback, dobândită în cazuri care au implicat, de cele mai multe ori, o abordare interdisciplinară a problemelor de drept. Avocaţii STOICA & Asociații au acordat asistență juridică clienţilor – companii multinaţionale şi producători naționali – în legătură cu suspendarea notificărilor emise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe temeiul unor indicii puternice de nelegalitate.

STOICA & Asociații a obţinut pentru clienţii săi anularea tuturor notificărilor emise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru perioada 2010–2015.

Proprietate intelectuală

STOICA & Asociații a acordat asistenţă juridică şi reprezentare companiilor locale şi internaţionale din industria farmaceutică, în legătură cu o multitudine de cauze litigioase şi nelitigioase:

 • redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind drepturi de proprietate intelectuală: acorduri de licenţiere sau de cesiune;
 • reprezentare în procedurile administrative/contencioase în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a instanţelor competente în cauze referitoare la înregistrarea şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală: opoziţii, încălcări, cereri de anulare sau de revocare, cereri de încetare a exploatării comerciale a unui brevet sau a unui semn asemănător unei mărci înregistrate etc.;
 • asistenţă privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi realizarea managementului strategic al portofoliilor de drepturi de proprietate intelectuală;
 • pregătirea de strategii pe termen lung în legătură cu litigii din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în cazul infracţiunilor specifice acestui domeniu de drept.

Aspecte de reglementare

STOICA & Asociaţii acordă asistenţă juridică în toate aspectele de reglementare a industriei farmaceutice, în special în relaţia cu autorităţile competente din domeniu: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În legătură cu producerea de medicamente, avocaţii STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică în aspecte care ţin de autorizări de preţuri, compensare, etichetare şi împachetare.

Dreptul concurenţei

Industria farmaceutică este în centrul atenţiei autorităţilor din domeniul dreptului concurenţei care investighează fapte anticoncurențiale: înţelegeri anticoncurenţiale pe orizontală şi pe verticală, carteluri, abuzuri de poziţie dominantă, operaţiuni de concentrare economică.

Avocaţii STOICA & Asociații acordă clienţilor din industria farmaceutică asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor de concurenţă competente, dar şi în faţa instanţelor de judecată, realizează audituri de concurenţă şi programe de respectare a legislaţiei concurenţei de către companii în proiecte de fuziuni şi achiziţii, joint-ventures, structuri de distribuţie, contracte comerciale, politici de prețuri care ridică probleme de concurenţă.

Experiență relevantă [+]

 • Asistenţă şi reprezentare acordată celei mai mari societăţi farmaceutice din România privind anularea notificărilor emise de Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) privind calculul taxei de clawback pentru trimestrul patru din anul 2011 şi primul trimestru din 2012. Notificările au fost contestate în ceea ce priveşte includerea TVA în baza de calcul pentru taxa aplicabilă şi alte nereguli semnificative;
 • Asistenţă şi reprezentare acordată unei importante societăţi farmaceutice din România privind suspendarea taxei de clawback determinată în baza inspecţiilor fiscale, conform prevederilor OUG nr. 104/2009;
 • Asistenţă şi reprezentare acordată mai multor societăţi farmaceutice în faţa Curţii Constituţionale a României privind contestarea ordonanţelor de Guvern care reglementează taxa de clawback din punct de vedere al constituţionalităţii acestora;
 • Asistenţă şi reprezentare acordată mai multor societăţi farmaceutice în legătură cu recuperarea TVA-ului inclus în baza de calcul a taxei, ca rezultat al deciziilor anterioare emise de Curtea Constituţională a României;
 • Asistenţă şi reprezentare acordate unuia dintre cei mai importanți producători internaționali de medicamente în cadrul unui litigiu privind anularea actelor frauduloase încheiate de către unul dintre distribuitorii săi;
 • Asistarea unei mari societăţi farmaceutice privind cererile de compensare pentru încălcarea unor drepturi de brevet;
 • Asistarea şi reprezentarea unui important distribuitor de produse farmaceutice în procedura de investigaţie privind existenţa unei potenţiale înţelegeri prin care se limitează comercializarea medicamentelor;
 • Asistarea şi reprezentarea unor importanţi distribuitori locali în legătură cu o plângere privind o potenţială schemă de distribuţie anti-concurenţială impusă de unul dintre cei mai importanţi producători de pe piaţa medicamentelor;
 • Asistarea şi reprezentarea unui important distribuitor de produse farmaceutice în investigaţia privind existenţa unei potenţiale înţelegeri prin care se limitează comercializarea medicamentelor.