Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • “În general, una din cele mai bune societăţi de avocaţi din România, STOICA & Asociaţii are o echipă puternică în domeniul brevetelor. Fiind versatilă, aceasta poate rezolva toate tipurile de situaţii juridice, de la înregistrarea brevetelor până la negocierea de tranzacţii în materie de proprietate intelectuală. Dragoş Bogdan este familiar atât cu procedurile interne, cât şi cu cele externe. Ca fost judecător, are o mare experienţă profesională, mai ales în cazul litigiilor. Partenerul manager, Valeriu Stoica, are “un palmares fantastic în litigiile legate de brevete.”

  IAM Patent 1000, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Industria alimentară

Printr-o echipă multidisciplinară de avocaţi experimentaţi, STOICA & Asociații asigură clienţilor săi – producători de produse alimentare, companii locale şi internaţionale – consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică într-o arie foarte largă de aspecte contencioase şi necontencioase, în probleme de drept al proprietăţii intelectuale, drept administrativ şi fiscal, sau de drept al concurenţei.

Proprietate intelectuală

STOICA & Asociații a acordat asistenţă juridică şi reprezentare companiilor locale şi internaţionale din industria alimentară, în legătură cu o multitudine de cauze litigioase şi nelitigioase:

 • redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind drepturi de proprietate intelectuală: acorduri de licenţiere sau de cesiune;
 • reprezentare în procedurile administrative/contencioase în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a instanţelor competente, în cauze referitoare la înregistrarea şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală: opoziţii, încălcări, cereri de anulare sau de revocare, cereri de încetare a exploatării comerciale a unui brevet sau a unui semn asemănător unei mărci înregistrate etc.;
 • asistenţă privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi realizarea managementului strategic al portofoliilor de drepturi de proprietate intelectuală;
 • pregătirea de strategii pe termen lung în legătură cu litigii din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în cazul infracţiunilor datorate încălcării prevederilor legale din acest domeniu de drept.

Drept administrativ şi fiscal

STOICA & Asociații asigură asistenţă juridică companiilor în legătură cu accesul în piaţă şi cu diferite aspecte fiscale, în special cu privire la taxe vamale şi instituirea unui mecanism de protecţie destinat să protejeze drepturile de proprietate intelectuală împotriva încălcărilor acestora de către competitori neloiali.

Concurenţa neloială

STOICA & Asociații acordă asistenţă şi reprezentare companiilor în faţa autorităţilor competente şi a instanţelor de judecată, în litigii care au ca obiect concurenţa neloială.

Aspecte de reglementare

STOICA & Asociaţii acordă clienţilor asistenţă juridică în toate aspectele de reglementare, în special în relaţia cu autorităţile competente: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi alte autorităţi din domeniul siguranţei alimentelor. În domeniul producţiei alimentare, avocaţii de la STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică în legătură cu etichetarea şi împachetarea produselor, precum şi cu eliberarea de autorizaţii sanitare veterinare pentru export/comerț intracomunitar.

Dreptul concurenţei

Avocaţii STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor de concurenţă competente care investighează fapte anticoncurențiale. De asemenea, avocaţii specializaţi în concurenţă din cadrul STOICA & Asociații realizează audituri de concurenţă şi programe de respectare a legislaţiei concurenţei de către companii în proiecte de fuziuni şi achiziţii, joint-ventures, structuri de distribuţie, contracte comerciale, politici de prețuri care ridică probleme de concurenţă.

Experiență relevantă [+]

 • Asistenţa şi reprezentarea unuia din cei mai mari producători din industria zaharului din România într-un litigiu privind rezilierea unui contract privind construirea unei uzine de bio-gaz;
 • Asistarea şi reprezentarea celui mai important actor de pe piaţa internaţională de produse lactate într-o serie de litigii privind anularea a unei mărci înşelătoare şi a unui desen industrial înregistrate de unul dintre concurenţii săi
 • Asistarea şi reprezentarea unui producător important de apă minerală din România în legătură, printre altele, cu o acţiune în justiţie introdusă de un competitor în legătură cu presupusa publicitate înşelătoare şi comparativă;
 • Asistarea şi reprezentarea unei importante bănci din România în procedura de reorganizare a două societăţi din industria laptelui si a produselor lactate;
 • Asistarea unei importante bănci din România în procedura de reorganizare a unui important producător de uleiuri alimentare;
 • Reprezentarea unui importante societăţi din România în legătură cu anularea contractului de concesiune asupra unui teren agricol;
 • Asistarea unei mari societăţi din Spania în achiziţia participării majoritare din partea Statului Român într-o societate de stat din industria alimentară;
 • Asistarea unui mare producător internaţional din industria alimentară privind efectele procesului de privatizare a unei societăţi ţintă din România;
 • Asistarea şi reprezentarea unui important producător de gumă de mestecat şi a distribuitorilor săi în cererea pentru anularea deciziei Consiliului Concurenţei privind o înţelegere verticală monopolistă în piaţa de gumă de mestecat.