Domenii de practică
 • “Societatea de avocaţi full-service, STOICA & Asociaţii, este recomandată pentru chestiuni litigioase din domeniul proprietăţii intelectuale. Este una dintre societăţile locale, cunoscute ca fiind puternice în domeniul litigiilor. Fostul judecător, Dragoş Bogdan, conduce departamentul de proprietate intelectuală. El este secondat de o echipă mare de avocaţi juniori.”

  Managing Intellectual Property – IP Stars, Trade Mark & Copyright Editorial 2017

 • „STOICA & Asociaţii şi-a câştigat respectul competitorilor în domeniul brevetelor şi al tranzacţiilor în materia proprietăţii intelectuale din România. Departamentul de IP este condus de Dragoş Bogdan cu ajutorul avocatului veteran în litigii, Valeriu Stoica. De asemenea, Bogdan este secondat de o echipă de avocaţi juniori,care o include pe Irina Andreea Micu şi pe Mihai Stănescu.”

  Managing Intellectual Property – IP Stars, Patent Editorial 2017

 • În general, una din cele mai bune societăţi de avocaţi din România, STOICA & Asociaţii are o echipă puternică în domeniul brevetelor. Fiind versatilă, aceasta poate rezolva toate tipurile de situaţii juridice, de la înregistrarea brevetelor până la negocierea de tranzacţii în materie de proprietate intelectuală. Dragoş Bogdan este familiar atât cu procedurile interne, cât şi cu cele externe. Ca fost judecător, are o mare experienţă profesională, mai ales în cazul litigiilor. Partenerul manager, Valeriu Stoica, are “un palmares fantastic în litigiile legate de brevete.
  IAM Patent 1000, ediția 2017

 • Societate de avocaţi puternică în domeniul litigiilor, STOICA & Asociaţii câştigă constant în dosarele deferite instanţelor din România. Societatea şi-a construit o reputaţie puternică datorită unei echipe extinse de avocaţi specializaţi în litigii din domeniul proprietăţii intelectuale, care redactează clar şi pledează cauzele cu elocvenţă. Cel mai cunoscut dintre aceştia este fostul judecător Dragoş Bogdan, care excelează în domeniul farma şi care are cunoştinţe utile şi complementare în dreptul concurenţei.

  WTR 1000, ediția 2017

Proprietate intelectuală

STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică şi reprezentare companiilor locale şi internaţionale din domeniul energiei, IT, farmaceutic, agroalimentar, în legătură cu o multitudine de cauze litigioase şi nelitigioase din domeniul dreptului proprietăţii intelectuale.

Brevete

Avocaţii STOICA & Asociații acordă asistenţă şi reprezentare în procedurile de redactare şi de înregistrare a brevetelor la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în negocierea, redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind brevetele de invenţie (licenţă sau cesiune), în proceduri privind revocarea acestora, respectiv în litigiile născute din anularea sau încălcarea unor brevete.

Drepturi de autor

STOICA & Asociații acordă asistenţă şi reprezentare în legătură cu aspecte juridice care privesc validitatea drepturilor de autor şi a celor conexe, calitatea de titular al unor asemenea drepturi, în negocierea şi redactarea contractelor referitoare la exploatarea drepturilor de autor, în raporturile cu organismele colective de management şi în litigiile care au ca obiect încălcarea drepturilor de autor şi a celor conexe.

Mărci şi desene industriale

STOICA & Asociații asigură:

 • asistenţă în negocierea, redactarea şi revizuirea diferitelor tipuri de acorduri privind mărcile şi desenele industriale: acorduri de licenţiere sau de cesiune;
 • reprezentare în procedurile administrative/contencioase în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi a instanţelor competente în cauze referitoare la înregistrarea şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală: opoziţii, încălcări, cereri de anulare sau de revocare, cereri de încetare a exploatării comerciale a unui semn asemănător cu o marcă înregistrată etc.;
 • asistenţă privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi realizarea managementului strategic al portofoliilor de drepturi de proprietate intelectuală;
 • pregătirea de strategii pe termen lung în legătură cu litigiile privind mărcile sau desenele industriale, inclusiv în cazul infracţiunilor specifice din acest domeniu;
 • realizarea de verificări pentru disponibilitatea mărcii.

Experiență relevantă [+]

 • Asistarea şi reprezentarea uneia dintre cele mai importante instituții bancare din România în cadrul unor litigii privitoare la contrafacerea şi anularea unui brevet de invenție având ca obiect o soluție de securizare a aparatelor de tip ATM;
 • Asistarea şi reprezentarea celui mai mare retailer din comerţul românesc în legătură cu remunerarea corectă a drepturilor conexe;
 • Asistarea şi reprezentarea celui mai mare producător de oţel din România într-un litigiu de drept penal în legătură cu încălcarea unui brevet;
 • Asistarea unui important actor de pe piaţa farmaceutică în elaborarea şi implementarea unei strategii administrative şi judiciare în vederea protecţiei portofoliului de brevete;
 • Asistarea şi reprezentarea celui mai important actor de pe piaţa internaţională de produse lactate în cererile de despăgubiri în sumă de aproximativ 800.000 Eur împotriva unui concurent ce îi încălca drepturile de brevet;
 • Asistarea şi reprezentarea celei mai importante societăţi de pe piaţa internaţională de băuturi într-un litigiu privind anularea unui brevet;
 • Asistarea şi reprezentarea celui mai important producător de medicamente inovative într-un litigiu privind anularea dreptului privind unul dintre brevetele sale;
 • Asistarea şi reprezentarea unui important producător local de medicamente generice în litigii privind pretinsa contrafacere a brevetului unui concurent;
 • Asistarea şi reprezentarea unui producător de suplimente nutritive într-o serie de litigii privind anularea mărcii înregistrată cu rea-credinţă de unul dintre concurenţii săi;
 • Asistarea unor societăţi multinaţionale în redactarea contractelor de cesiune şi licenţă (brevete, mărci, drepturi de autor, secrete comerciale), contracte de producţie audiovizuală, contracte privind confidenţialitatea, contracte de cercetare şi în privinţa obţinerii licenţei audiovizuale etc.;
 • Asistarea unor societăţi multinaţionale în acţiuni privind încălcarea (brevete, mărci, desene industriale, drepturi de autor), acţiuni în anularea titlurilor de proprietate industrială (brevete, mărci, desene industriale) în proceduri în faţa Oficiului de Brevete şi Invenţii în înregistrări privind probleme de proprietate industrială, în dispute privind concurenţa neloială prin mărci, logo-uri, materiale promoţionale, ambalaje similare ce provoacă confuzie, în dispute privind contracte de confidenţialitate, contracte de cesiune sau licenţă, plângeri pentru defăimare sau plagiat;
 • Asistarea şi reprezentarea unei societăţi de management a drepturilor de autor privind menţinerea unui contract de vânzare cumpărare mărci şi licenţe încheiat în cursul procedurilor de insolvenţă a vânzătorului.