Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Dreptul muncii și al securității sociale

STOICA & Asociații se bucură de o experienţă semnificativă în dreptul muncii, câştigată prin acordarea de asistenţă juridică şi reprezentarea companiilor locale şi internaţionale, a reprezentanţelor diplomatice din România şi a persoanelor fizice, în legătură cu raporturile de muncă:

 • elaborarea unor analize de tip due-diligence cu privire la aspecte de dreptul muncii, în proiectele de fuziuni şi achiziţii;
 • negocierea, redactarea şi înregistrarea contractelor de muncă la autorităţile competente;
 • asistenţă juridică acordată unor importante companii multinaţionale şi a unor ambasade pentru adaptarea contractelor de muncă, potrivit legislaţiei din România;
 • redactarea de opinii juridice privind restructurarea societăţilor şi privind procedurile de concediere colectivă;
 • asistarea societăţilor la negocierea contractelor colective de muncă;
 • reprezentarea companiilor în conflicte referitoare la fapte de discriminare şi de hărţuire, în faţa instanţelor de dreptul muncii, autorităţilor administrativ-jurisdicţionale, precum şi în litigii de dreptul muncii legate de executarea, modificarea şi încetarea contractelor de muncă, răspunderea contractuală şi/sau contravenţională de dreptul muncii;
 • reprezentarea companiilor în litigii referitoare la discriminare în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, precum şi în litigii privind încetarea contractelor de muncă.

Experiență relevantă[+]

 • Reprezentarea unor societăţi multinaţionale în cazuri de discriminare în faţa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • Reprezentarea unor societăţi locale şi străine în conflicte de muncă privind concedierea de angajaţi pentru motive disciplinare, pentru motive care nu țin de persoana salariatului, precum şi în proceduri de concedieri colective;
 • Asistenţă pentru societăţi multinaţionale şi reprezentanţelor diplomatice în România în cazuri de adaptare a contractelor standard de muncă cu regulile stabilite de Codul Muncii, precum şi la adoptarea regulamentelor interne şi/sau contractelor colective de muncă la nivel de unitate;
 • Asistenţă şi reprezentare acordată unor societăţi multinaţionale în fata instanțelor de judecata in litigii privind încetarea contractelor de muncă încheiate cu angajaţii, privind utilizarea forței de munca in baza unor legi speciale sau privind normarea muncii;
 • Asistenţă şi reprezentare acordată unor societăţi multinaționale în faţa autorităţilor administrative şi judiciare în litigii cu componentă administrativă privind răspunderea contravenţională sau/şi penală a angajatorilor.