Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Dreptul mediului

STOICA & Asociații acordă asistenţă şi reprezentare societăţilor – în special din sectorul minier, gaze şi petrol, industria siderurgică – în procedurile administrative pentru obţinerea autorizațiilor şi a permiselor de mediu, precum şi în litigiile derivate din aceste proceduri.

Experiență relevantă [+]

 • Asistență și reprezentare acordată celui mai important producător de beton din România într-un litigiu împotriva Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului având ca obiect acordarea de despăgubiri (în cuantum de peste 13 mil. Eur) ca rezultat al furtului de informaţii privind certificatele CO2 care erau depozitate la Registrul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră;
 • Asistarea şi reprezentarea unei importante societăţi din industria oţelului şi a unei societăţi publice de energie în legătură cu contestarea unor taxe locale privind poluarea;
 • Asistenţă juridică acordată unui important producător de aluminiu în negocierea unor contracte de preluare de energie de tip take-or-pay cu societăţi publice de energie;
 • Asistenţă juridică acordată unui important producător de aluminiu într-o finanţare în sectorul energiei nucleare, în tranzacţionarea de credite de carbon;
 • Asistenţă juridică acordată unui important producător român de oţel în obţinerea alocării creditelor de carbon;
 • Asistenţă juridică acordată unei companii energetice în structurarea proiectului unei uzine de cogenerare.