Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Dreptul concurenţei și ajutor de stat

STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea clienţilor – companii locale şi străine din toate domeniile economice – în structurarea de fuziuni şi achiziţii, de joint-ventures, pentru a asigura respectarea prevederilor legislaţiei locale şi europene din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat.

Proceduri de investigație a faptelor anticoncurențiale şi litigii pentru anularea şi suspendarea deciziilor de sancționare

În cazul derulării investigaţiilor iniţiate de Consiliul Concurenţei în legătură cu pretinse fapte anticoncurențiale – înţelegeri anticoncurenţiale pe orizontală şi pe verticală, abuzuri de poziţie dominantă –, avocaţii STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea clienţilor atât în faţa autorităţii naţionale de concurenţă, cât şi în faţa instanţelor de judecată, în litigiile privind anularea sau suspendarea deciziilor de sancţionare, emise de Consiliul Concurenţei.

De asemenea, avocaţii specializaţi în concurenţă din cadrul STOICA & Asociații asigură asistenţa juridică în legătură cu operaţiunile de concentrare economică, realizează audituri de concurenţă şi programe de respectare a legislaţiei concurenţei de către companii în proiecte de fuziuni şi achiziţii, precum şi joint-ventures, structuri de distribuţie, contracte comerciale, politici de prețuri care ridică probleme de concurenţă.

Proceduri ajutor de stat

Avocaţii STOICA & Asociații acordă consultanţă în cazul notificării unui ajutor de stat pentru a obţine avizul Consiliului Concurenţei şi reprezintă clienţii în cazul investigaţiilor iniţiate de autoritatea de concurenţă pentru abuzuri în derularea unei scheme de ajutor de stat.

Experienţă relevantă [+]

 • Asistarea şi reprezentarea unui important producător de produse lactate din România în legătură cu procedurile de investigaţie derulate de către Consiliul Concurenţei privind o presupusă manipulare a unei oferte;
 • Asistență juridică și reprezentare în fața Consiliului Concurenței a unui important investitor pe piața infrastructurii de telecomunicații în cadrul unei investigații sectoriale;
 • Asistarea unei importante societăţi de telefonie mobilă în legătură cu sancţionarea sa de către Consiliul Concurenţei pentru abuz de poziţie dominantă; decizia Consiliului Concurenţei, prin care se aplica o amendă reprezentând 3.60% din cifra de afaceri pentru anul 2010, a fost anulată de Curtea de Apel Bucureşti;
 • Asistarea şi reprezentarea unor importante societăţi de pe piaţa de echipamente electrice şi electronice în procedurile desfăşurate în faţa Consiliului Concurenţei privind, între altele, un pretins cartel de fixare a preţurilor;
 • Asistarea unei importante societăţi de pe piaţa sistemelor de încălzire privind potenţialele efecte anti-concurenţiale ale contractelor încheiate cu distribuitorii săi din România;
 • Asistenţă acordată unui important producător de produse electrocasnice privind notificarea pentru autorizarea de către Consiliul Concurenţei a concentrărilor economice derivate din achiziţii ale unor importanţi operatori de pe piaţa de electrocasnice;
 • Asistenţă şi reprezentare acordată unei organizaţii profesionale în legătură cu anularea deciziei emise de Consiliul Concurenţei prin care se aplica o amendă importantă, reprezentând 9.2% din totalul veniturilor obţinute de organizaţie în anul 2009, în legătură cu o presupusă fixare a tarifelor;
 • Asistarea şi reprezentarea unei importante bănci locale în contestarea procedurii aplicării unei amenzi pentru amânarea unei inspecţii inopinate;
 • Asistarea unui important producător de aluminiu în legătură cu investigaţia desfăşurată de Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană privind un ajutor de stat acordat anterior aderării României la UE;
 • Asistarea unei societăţi elveţiene de publicitate outdoor în legătură cu notificarea pentru autorizarea din partea Consiliului Concurenţei a unei concentraţii economice pe piaţa publicităţii outdoor, urmată de achiziţia unor societăţi private româneşti de publicitate;
 • Asistarea unui producător de dulciuri privind necesitatea unui aviz privind o înţelegere verticală cu distribuitorul său exclusiv în România pe piaţa dulciurilor;
 • Asistenţa şi reprezentarea unor societăţi multinaţionale din domeniul farmaceuticelor în cazul investigaţiilor declanşate pentru înţelegeri orizontale, finalizate cu închiderea investigaţiei;
 • Asistenţa şi reprezentarea unei societăţi multinaţionale din industria alimentară în investigaţii declanşate în legatură cu fixarea preţurilor de vânzare/trucarea de licitaţii;
 • Asistarea unui producător de echipamente medicale prin oferirea de consiliere continuă în dreptul concurenţei privind supravegherea poziţiei dominante pe care o deţine pe piaţa de echipamente medicale din România.