Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Drept societar

STOICA & Asociații a dobândit o experienţă semnificativă în domeniul dreptului societar prin asistenţa juridică asigurată societăţilor mari şi mijlocii, cu capital de stat sau privat, care îşi desfășoară activitatea în toate domeniile economice, în legătură cu procedurile de înfiinţare şi de modificare a actelor de constituire, de fuziuni şi achiziţii, de dizolvare şi lichidare, precum şi cu activităţi societare curente.

Înfiinţare societăţi

STOICA & Asociații acordă asistență juridică şi asigură reprezentarea clienţilor în toate fazele procedurii de înregistrare a unei societăţi în legătură cu alegerea tipului de societate adecvat scopului business-ului respectiv, obţinerea de autorizaţii sau de licenţe de funcţionare, redactarea tuturor actelor constitutive, inclusiv a contractelor de management, de împrumut şi a acordurilor între asociaţi.

Modificarea actelor constitutive

Se acordă asistenţă juridică societăţilor în legătură cu toate procedurile de modificare a structurii societare – asociaţi, administratori, directori, capital social etc. –, aşa cum aceasta este instituită de actele constitutive ale societăţii sau de alte înţelegeri între asociaţi.

Activităţi societare curente

În toate operaţiunile curente ale unei societăţi, avocaţii STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică în legătură cu asigurarea respectării normelor legale în cazul luării deciziilor de către organele societăţii, redactarea de documente, acordarea de diverse autorizaţii, licenţe şi permise de funcţionare.

Dizolvare și lichidare

Avocaţii STOICA & Asociații acordă societăţilor asistenţă juridică în procedurile legale cu privire la procedurile de dizolvare, lichidare şi radiere a societăţilor din Registrul Comerţului.

Fuziuni și achiziții

STOICA & Asociații şi-a dezvoltat permanent acest domeniu de practică prin finalizarea cu succes a numeroase proiecte cross-border sau locale, fie de partea achizitorului, fie de cea a vânzătorului, într-o mare varietate de domenii economice – energie şi resurse naturale, retail, publicitate, producţie industrială. În acest domeniu de practică, avocaţii STOICA & Asociații realizează evaluări de tip due-dilligence ale aspectelor juridice relevante, în vederea negocierii, redactării şi executării contractului de vânzare.

Experiență relevantă [+]

 • Asistarea şi reprezentarea unor persoane fizice în legătură cu litigiile societare între asociaţi şi administratori în mai multe societăţi care aparţin unui important holding din industria agroalimentară din România;
 • Asistarea uneia dintre cele mai mari societăţi de eliminare a deşeurilor din Europa Centrală şi de Est în legătură cu vânzarea filialei sale din România;
 • Asistarea unui grup de firme de consultanţă şi design din Norvegia în procesul de dizolvare a filialei sale din România;
 • Înregistrarea unei proprietăţi imobiliare cu titlu de capital social şi ca proprietate pentru o societate de petrol şi gaze;
 • Asistarea unui grup internaţional de imagistică medicală în dezvoltarea reţelei din România;
 • Asistarea unui important producător de dulciuri în restructurarea operaţiunilor din Europa în urma fuziunii cu cel mai important operator internaţional din acest sector economic;
 • Asistarea unui important producător de produse electronice în restructurarea operaţiunilor din Europa;
 • Asistarea unui important producător de echipamente electrocasnice în achiziţia unui producător român de frigidere;
 • Asistarea unei societăţi elveţiene active în industria publicităţii în achiziţia a trei societăţi de publicitate outdoor din România;
 • Asistarea unei societăţi spaniole în achiziţia unei societăţi din industria cimentului din România.