Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • “STOICA & Asociaţii a acordat asistenţă băncilor în cazuri de recuperare de debite şi a consiliat IFC în vederea acordării unui împrumut sindicalizat de 56 mil. Euro. Valeriu Stoica şi Cristiana Stoica sunt persoanele de contact principale.“

  Legal 500, ediţia 2015

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Drept bancar, asigurări, piaţa de capital și finanțare

Avocaţii STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică şi reprezentare clienţilor – în special, bănci comerciale şi de investiţii locale şi străine, instituţii financiare internaţionale, IFN-uri, societăţi de leasing, de asigurări, fonduri de investiţii – în legătură cu probleme juridice complexe, care implică o abordare multidisciplinară:

 • structurarea de proiecte complexe: fuziuni şi achiziţii, joint-ventures, privatizări, restructurări de credite neperformante, tranzacţii cu portofolii de credite, recuperare de credite, împrumuturi şi acordarea altor facilităţi de credit;
 • desfăşurarea de operaţiuni curente: factoring, forfeiting, înţelegeri de tip hedging, tranzacţii cu derivative.

STOICA & Asociații acordă consultanţă juridică în toate aspectele care ţin de piaţa de capital:

 • realizarea procedurilor şi redactarea documentelor necesare listării sau delistării companiilor la Bursa de Valori din Bucureşti;
 • derularea operațiunilor pe piaţa de capital: pregătirea şi realizarea de oferte publice iniţiale, emiterea de obligaţiuni, derularea de operaţiuni cu derivative;
 • proiecte de achiziţie efectuate prin piaţa de capital.

Experiență relevantă [+]

 • Asistarea şi redactarea de opinii juridice pentru cele mai mari bănci din România într-o serie de acţiuni colective iniţiate în justiţie de către clienţii băncilor cu privire la contestarea presupuselor clauze abuzive prevăzute în contractele de credit;
 • Asistarea şi reprezentarea celei mai mari bănci din România în legătură cu o serie de litigii legate de revocarea din funcţia de conducere a unui director general, care ocupase anterior această poziţie în banca preluată de client;
 • Asistarea şi reprezentarea unui important fond de pensii în litigiul împotriva Autorităţii de Supraveghere Financiară în legătură cu o amendă aplicată pentru presupusa încălcare a legii care reglementează fondurile de pensii;
 • Consilierea unei instituţii financiare internaţionale în legătură cu acordarea unui împrumut sindicalizat în valoare de 56 mil. Eur către un distribuitor român de materiale de construcţii;
 • Consilierea unei instituţii financiare internaţionale în legătură cu acordarea unui împrumut în valoare de 30 mil. US$ către o instituţie ne-bancară din România;
 • Asistarea, în calitate de consilier independent, în legătură cu tranzacţiile financiare încheiate de către o mare bancă din România cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi, respectiv, Banca Europeană de Investiţii;
 • Consilierea unei importante bănci locale în legătură cu tranzacţia de refinanţare privind un grup de societăţi din Austria, inclusiv în ceea ce priveşte garanţii societare încrucişate [cross-stream] şi executarea garanţiilor asupra părţilor sociale ale societăţii din România;
 • Consilierea unei importante bănci internaţionale în legătură cu analiza cerinţelor relevante ale legilor române şi practicilor de piaţă privind valabilitatea, natura obligatorie şi posibilitatea de executare în România a aranjamentelor financiare internaţionale încheiate de bancă cu clienţi din România;
 • Consilierea unei importante bănci în privinţa înfiinţării subsidiarei din Bulgaria şi asistenţă acordată acesteia în legătură cu procedurile aferente;
 • Consilierea celui mai mare distribuitor de articole sanitare din România privind posibilitatea de executare a garanţiilor bancare independente în situaţia insolvenţei emitentului;
 • Consilierea acordată celei de-a doua bănci ca mărime din România privind evaluarea alternativelor şi strategiei în ceea ce priveşte executarea în afara ţării a creanţelor împotriva mai multor debitori;
 • Consilierea unei bănci internaţionale de investiţii în calitate de aranjor principal în cadrul celei de-a doua proceduri de achiziţie publică privind cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din România;
 • Consilierea a două importante bănci internaţionale privind emisiunea de obligaţiuni cu termen de patru ani, în valoare de 150 milioane Eur, emise de o societate deţinută de stat ce acţionează în domeniul energiei.