Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Drept administrativ, fiscal și contencios constituţional

Avocaţii STOICA & Asociații acordă consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică societăţilor mari şi mijlocii, cu capital de stat sau privat, care îşi desfășoară activitatea în toate domeniile economice – industrie, retail, servicii financiare, energie şi resurse naturale –, în legătură cu structurarea tranzacţiilor din punct de vedere fiscal, acordarea de consultanţă fiscală operațională, due-diligence fiscal, litigii fiscale cu autorităţile competente, şi orice alte probleme de natură administrativ-fiscală.

Expertiza STOICA & Asociaţii este reflectată de cauzele complexe în care s-au obţinut succese în instanţă sau în faţa administraţiei publice, în probleme legate de impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, accize sau orice alte contribuţii la bugetul de stat sau cu privire la investigaţii fiscale.

Experiență relevantă [+]

 • Asistarea şi reprezentarea în instanţă a filialei unei societăţi multinaţionale privind taxele vamale;
 • Asistarea şi reprezentarea în faţa autorităţilor publice a unei societăţi multinaţionale de telefonie privind taxele vamale;
 • Asistarea şi reprezentarea în instanţă şi în faţa autorităţilor publice a unor societăţi multinaţionale privind accizele aplicate de autorităţi pentru importul anumitor bunuri;
 • Consilierea unor societăţi multinaţionale în probleme juridice privind impozitarea, contribuţiile sociale, implementarea tratatelor privind dubla taxare în România, probleme privind taxarea, taxe de import-export etc.;
 • Reprezentarea mai multor societăţi şi instituţii financiare în litigii împotriva autorităţilor publice privind impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, investigaţii fiscale;
 • Asistarea şi reprezentarea în instanţă şi în faţa instituţiilor publice a unor companii importante din industria de petrol şi gaze, în cauze care au avut ca obiect accizele aplicate de autorităţi pentru importul anumitor bunuri;
 • Reprezentarea unei companii germane într-un litigiu privind interpretarea clauzelor unui contract de asociere, din punct de vedere fiscal;
 • Asistarea şi reprezentarea societăţilor străine cu activitate în România sau a sucursalelor şi filialelor acestora în legătură cu cerinţe privind impozitarea impuse prin tratatele privind dubla taxare şi pentru implementarea modelelor de taxare OECD.