Domenii de practică
 • „STOICA & Asociaţii este implicată în litigii de calibru în domeniul dreptului bancar, mediului înconjurator, fiscal, asigurări şi arbitraj internaţional. ”

  Legal 500, ediţia 2017

 • „Este o echipă experimentată şi respectată care acordă asistenţă clienţilor din sectorul public şi privat în litigii din domeniul construcţiilor, mediului înconjurător şi al serviciilor financiare. Are o experienţă considerabilă în dosare de restructurare şi de insolvenţă, de proprietate intelectuală şi de dreptul concurenţei. Clienţii, companii interne şi internaţionale, provin din sectoare economice diverse, din domeniul ştiinţelor vieţii, telecom şi din sectorul de prelucrare. De asemenea, este o firmă activă în domeniul arbitrajului internaţional.”

  Chambers Europe, ediţia 2017

Arbitraj intern şi internaţional

STOICA & Asociații se bucură de o excelentă reputație în aria de practică a arbitrajului intern şi internaţional.

Avocaţii STOICA & Asociații acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea unui număr mare de clienţi, companii naţionale şi multinaţionale, active în sectoare economice diverse – industrie, retail, servicii financiare, industria farmaceutică, energie şi resurse naturale etc. – în arbitraje interne soluţionate de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României sau Camera Arbitrală a Bursei de Valori Bucureşti S.A., ori în arbitraje internaţionale, derulate în limba franceză sau engleză, conform regulilor ICC, UNCITRAL sau ICSID.

De asemenea, avocaţii STOICA & Asociaţii acordă asistenţă în faţa instanţelor de judecată în acțiuni în anularea sentințelor arbitrale sau privind recunoașterea ori executarea hotărârilor arbitrale străine.

Experiență relevantă [+]

 • Asistenţă şi reprezentare pentru unul dintre cei mai mari producători de energie din România în faţa ICC Paris într-un arbitraj internaţional privind obligaţiile asumate în cursul procesului de privatizare al unei companii energetice din România. STOICA & Asociaţii a obţinut respingerea de către Curtea Constituţională a României a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de adversar în legătură cu legile prevăzând prelungirea termenului în care angajaţii societăţilor privatizate pot cumpăra părţi sociale de până la 10% din capitalul social al respectivelor societăţi;
 • Redactarea unei opinii juridice pentru o companie, furnizor la nivel global de sisteme electrico-mecanice şi de servicii pentru centralele hidroelectrice, în legătură cu posibilitatea de a aplica prevederile legislaţiei române privind insolvenţa într-un arbitraj internaţional;
 • Asistarea şi reprezentarea unui dezvoltator imobiliar în arbitraje locale împotriva locatarilor;
 • Asistarea şi reprezentarea unui important dezvoltator imobiliar în arbitraje locale şi internaţionale privind neexecutarea contractelor de locaţiune;
 • Asistarea şi reprezentarea unei importante societăţi naţionale româneşti în faţa ICC Paris într-un litigiu privind neimplementarea unui sistem electronic de procesare a datelor fiscale;
 • Asistarea şi reprezentarea unei importante societăţi imobiliare într-un arbitraj comercial internaţional desfăşurat conform regulilor ICC într-un litigiu imobiliar având ca valoare aproximativ 25 milioane Eur privind un contract de asociere pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar în Bucureşti;
 • Asistarea şi reprezentarea mai multor societăţi din domeniul siderurugic, industria alimentară, industria uşoară, în arbitraje internaţionale privind răspunderea/executarea obligaţiilor din contractele de privatizare;
 • Asistarea şi reprezentarea mai multor clienţi locali şi străini în arbitraje interne în domeniul construcţiilor (FIDIC), serviciilor medicale, media, industria farmaceutică etc.;
 • Asistarea şi reprezentarea unei societăţi de construcţii italiene în litigiul privind anularea unei decizii arbitrale a ICC favorabilă clientului.