Lansare „Executarea silită. Dificultăți și soluții practice”

În continuarea seriei de analiză a problemelor ridicate de practica execuțională, în cadrul Conferinței Naționale „Executarea silită: între disponibilitate și rol activ”, a fost lansat volumul 3 al lucrării „Executarea silită. Dificultăți și soluții practice” realizate de Prof. univ. dr. jud. Evelina Oprina, și Jud. Vasile Bozeșan și publicat de Editura Universul Juridic. Prof. univ.…

Nou ghid pentru arbitraj

Editura Wolters Kluwer Romania a scos de sub tipar, la final de decembrie 2020, «Ghidul de utilizare a Regulilor de Procedură Arbitrală» ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Cristiana I. Stoica, partener la STOICA & Asociații, membru al Camerei de Comerț Internaționale de la Paris…

Despre formarea prețului în procedura de achiziții publice

O firmă candidată ar trebui să calculeze eficient și realist prețul de ofertare, în așa fel încât oferta să fie atât admisă de autoritatea publică, dar să rămână și una competitivă, astfel încât atribuirea contractului să îi confere avantajele dorite. Business-urile trebuie să se asigure că există o corelare justificată și realistă între factorul tehnic…

Digitalizarea relațiilor de muncă

Despre amendamentele propuse pentru Codul muncii, care prevăd posibilitatea părților de a opta pentru încheierea/modificarea în formă electronică contractului de muncă, dacă este utilizată semnătura electronică calificată, însoțită de marcă temporală, emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, potrivit Regulamentului EU nr. 910/2014, în articolul scris de Raducanu Dan-Rares – Senior Partner și…

Protecția salariaților la locul de muncă – noutăți legislative

Legiuitorul român a aprobat o serie de modificări și completări ale legii care reglementează chestiunile discriminării și hărțuirii în raporturile de dreptul muncii – așa cum semnalează în articolul publicat pe Hotnews.ro, Andrei Buga – Partner. Aceste noi reglementări în sfera protecției angajaților la locul de muncă sunt necesare în stadiul actual al evoluției raporturilor…