Valeriu Stoica-9
Valeriu STOICA

phn(+4021 402.09.30)

prt(+4021 402.09.31)

cntDownload v-card

 

Experiență relevantă

Valeriu Stoica coordonează activitatea de litigii a societăţii de avocaţi STOICA & Asociaţii. Valeriu Stoica se bucură de o experienţă semnificativă dobândită deopotrivă în practica avocaţială, în activitatea administraţiei centrale şi în domeniul judiciar, ca urmare a coordonării sau a participării în proiecte legislative şi instituționale importante pentru sistemul judiciar şi pentru mediul de afaceri. El a asistat şi reprezentat clienţi români şi străini, societăţi sau persoane private, instituţii ale statului sau organizaţii non-profit în cauze civile, în faţa instanţelor de drept comun şi a celor arbitrale locale şi internaţionale.

Experienţa sa extrem de diversificată ca avocat pledant include, printre altele, asistarea şi reprezentarea clienţilor în litigii privind restituirea proprietăţilor imobiliare, de muncă, litigii privind brevete de invenţii şi mărci, defăimarea în presă, contencios administrativ, în cauze având ca obiect acţiuni în răspundere civilă, pretenții, conflicte între asociaţi. Valeriu Stoica a coordonat numeroase proiecte de afaceri în domeniul imobiliar, financiar-bancar şi de asigurări şi a acordat asistenţă unor companii multinaţionale în tranzacţii comerciale din sectorul energiei.

Domenii de practică

„ Coordonatorul ariei de practică, Valeriu Stoica, este apreciat de către comentatorii din piaţă ca fiind „o firmă de avocatură în sine” şi un „expert”. El are o experienţă semnificativă în litigii referitoare la investiţii, construcţii şi probleme de mediu.”

Chambers Europe, ediţia 2017

Știri și publicații