Catalina Dicu-1
Cătălina DICU

phn(+4021 402.09.30)

prt(+4021 402.09.31)

cntDownload v-card
Experiență relevantă

Cătălina Dicu este un foarte experimentat avocat pledant, acordând asistență juridică și reprezentând clienţi români şi străini în litigii civile complexe, la instanţele de drept comun sau la cele de arbitraj intern și internațional.

Experienţa sa include asistența și reprezentarea în justiție a instituţiilor bancare în litigii imobiliare şi litigii privind executarea silită a titlurilor de credit, folosirea instrumentelor de plată, respectiv a societăţilor în litigii privind constituirea, funcţionarea şi încetarea acestora (înregistrare, fuziune, reorganizare, lichidare, dizolvare, excludere asociaţi etc.), în litigii de muncă, de proprietate industrială (mărci, know-how, drept de autor, realizări tehnice), și în litigii cu privire la informaţii privilegiate cu caracter confidenţial. De asemenea, a asistat și a reprezentat clienți în cauze privind procedurile de privatizare ale societăților, în litigii privind dreptul de proprietate şi alte drepturi reale (în materie mobiliară şi imobiliară), în acţiuni privind dreptul de proprietate, în litigii fiscale sau privind proprietatea publică şi regimul juridic al bunurilor din domeniul public, în cauze de dreptul familiei.

Cătălina Dicu a participat la negocierea și redactarea de contracte bancare, la efectuarea de analize de tip due diligence în procesul de privatizare al societăţilor de stat şi a asistat societăţi financiar-bancare în operaţiuni privind creditul de consum.

Domenii de practică
Știri și publicații