Aprobarea tacită a cererilor pentru emiterea autorizațiilor de construire

În articolul „Suntem pregătiți pentru aprobarea tacită a cererilor pentru emiterea autorizațiilor de construire?” semnat de Laura Elena RADU (Senior Partner), şi de Marius CHELARU (Managing Associate) se analizează propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege propune mai multe modificări în vederea reducerii termenelor și documentelor necesare emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, precum și o noutate semnificativă în acest domeniu: aprobarea tacită a cererii pentru eliberarea unui certificat de urbanism sau pentru eliberarea unei autorizații de construire în cazul lipsei unui răspuns în termenul legal.

Materialul poate fi citit în integralitate, aici.